7. juuni 2018 kell 3:00

Seadus annab Eesti Energiale eelise

Raigo Sõlg  Foto: Erakogu

Riigikogus kolmapäeval vastu võetud elektrituruseaduse muudatused on halva seadusloomeõpikunäide ning annab riigile kuuluvale Eesti Energiale põhjendamatud eelised teiste turuosaliste ees, kirjutab jurist ja ASi Raisner nõukogu liige Raigo Sõlg.

Taastuvenergiatoetuste skeemi muudatusi on elektrituruseadusesse üritatud sisse viia juba seitse aastat, aga senini tulutult, sest iga kavandatud skeem oleks loonud uut ebaõiglust.

Selle aasta aprillist on aga riigikogus toimunud tõeline spurt, kus varasema eelnõu regulatsioon koos mitme sisulise ja olulise muudatusega poogiti hoopis teise eelnõu külge, et selle saaks kiiresti lõpuni menetleda, ning eelnõu lõppmenetlus on toimunud nii tormakalt, et pole olnud aega isegi eelnõuga seotud dokumente õigel ajal üles panna – 30. mail toimus kiirkorras eelnõu teine lugemine ja varakult oli juba 6. juuniks kavandatud ka lõpphääletus ning vastuvõtmine.

Riigikogu heakskiidu saanud seaduse tulemusena saab riigile kuuluv äriühing Elering sisuliselt blankovolituse otsustamaks, millist taastuvenergiaprojekti pidada toetuse taotlemise tingimustele vastavaks. Eelnõust leiab ka õpikunäite sellest, milline ei tohi olla seaduse sõnastus – esitatakse loetelu sellest, mida ei loeta toetuse taotlemist võimaldavaks muuks kohustuseks, kuid puudub hädavajalik ja ammendav loetelu, mida selleks loetakse!

Just Eesti Energia taastuvenergiaprojektide eelistamine riigi poolt on kogunud piisavalt palju tõendeid, mis eri kohtuvaidlustes on ka esitatud. Lihtne tõdemus on, et ka Elering AS, kuuludes riigile, aitab ellu viia valitsuse suuremaid plaane, millesse kuulub ka Enefit Greeni võimalikult kallilt börsile viimine.

Valmistutakse kaotuseks

Eleringile suvaõiguse andmine ei ole taastuvenergeetikas esmakordne nähtus. Mõni aasta tagasi anti samalaadne õigus kaitseministeeriumile, kes on suvaõigusele tuginedes keelanud sisuliselt kõigi tuuleparkide arendamise, viidates Vene ohule ja salastatud dokumentidele, mida isegi kohtule ei näidata.

Kavandatud elektrituruseaduse muudatuste puhul jääb tunne, et igaks juhuks luuakse kiiresti varuvõimalusi uute tuuleparkide rajamise keelamiseks – praeguseks on ju need olemasolevad tootjad, kel tõepoolest tuulepargi projekt 2016. aasta lõpu seisuga rajamisel oli, kõik seotud kohtuvaidlustega kaitseministeeriumi omavoli vastu. Pole aga sugugi kindel, et ministeerium need vaidlused võidab, ning tekib oht, et äkki sunnikud hakkavadki kunagi ehitama...

Oleme jõudnud olukorda, kus taastuvenergiatootjad on otsinud abi kõigilt Eesti võimudelt, kuid tuge pole tulnud ei seadusandlikult, täidesaatvalt ega senini ka kohtuvõimult.

Lootuses, et Euroopa Liidu aluseks olev õigusriigi (rule of law) põhimõte Eestis on veel midagi enamat kui põhiseaduslik sõnakõlks, oleme pöördunud Euroopa Komisjoni poole – ehk pole kokkumäng sinna veel ulatunud.

Autor: Raigo Sõlg

Hetkel kuum