• Jaga lugu:

  Turumajandus on kokku varisemas

  Maailma ühed mõjukamad mõtlejad survestavad meid liikuma võrdsema ühiskonna ja looduse väiksema kurnamise suunas, kirjutab Eesti Rooma Klubi liige, õigusteaduse doktor Ando Leps.

  Spekulatsioonil rajanevat rahandussüsteemi tuleb ohjeldada, muidu pole inimkonnal tulevikku, ning raiskavatest püüdlustest SKP suurendamise suunas peame loobuma. Nõnda leiab maailma üks mõjukamaid mõttekodasid.
  Maailmas mõjukaid mõtlejaid ja riigitegelasi ühendava Rooma Klubi presidendid Ernst Ulrich von Weizsäcker ja Anders Wijkman andsid klubi 50. aastapäevaks välja terve inimkonna tulevikku puudutava teadustöö. Selle koostamisel osales 34 Rooma Klubi teadlast ja riigitegelast. Olgu kohe öeldud, et paljud nende seisukohtadest olid üldsusele varem teada. Loomulikult on eelkõige tegemist n-ö juubeliraportiga, kuid siiski omab see teadustöö erilist tähendust just põhjusel, et maailma elanikkonna peamised mured on koondatud ühte raamatusse.
  Raporti põhikontseptsioon on rajatud vajadusele püüelda „täieliku maailma“ suunas, nagu planeedil Maa nimetatakse olukorda, mis võiks praegusest kapitalismist või turumajandusest välja areneda.
  Kapitalismi mandumine ja üldkriis
  Raportöörid alustavad sellest, et meie planeedil pidutseb spekulatsioonil rajanev turumajandus. Rooma Klubi esindajate arvates on täilikult terve mõistuse vastane, et kaasaegne turumajandus areneb tsükliliselt ehk ühest kriisist teise, nagu käibeteooria väidab. Tegelikult areneb see raporti autorite arvates pidevalt vaid kriisi suunas, mis kogu aeg ainult süveneb. Kriis haarab lisaks loodusele endasse kõik sotsiaalsed, poliitilised, kultuuri- ja teised valdkonnad, samuti demograafia ja ideoloogia.
  Väga teravad kriitikanooled lendavad tänapäeval eksisteeriva kapitalistliku või turumajandusliku poliitilise ja majandusliku süsteemi ja finantsmaailma spekulatsioonide suunas. Samal ajal kutsutakse raportis juurutama uut ja alternatiivset majandus- ja haridussüsteemi, mida nimetataksegi „täielikuks maailmaks“ ja mida iseloomustab muu hulgas majandusliku ebavõrdsuse ning looduse kurnamise vähendamine väikese kildkonna huvides. Raporti autorid väidavad, et on vaja otsustavalt vabaneda mugandunud maailmavaatest, pühenduda elu jätkamise võimaluse otsingutele Maal ja lõpetada energia kulutamine taevakehade tsivilisatsiooni uuringutele, sest asjatud on illusioonid, nagu õnnestuks meid väljakurnatud Maalt ümber kolida.
  Rooma Klubi on seisukohal, et 1980. aastatel leidis aset kapitalismi mandumine. Selle peamiseks mootoriks oli finantsspekulatsioonide tagajärjel kasumi saamine. Selle tulemusena tekkis 2008–2009 finantskriis. Kuid pankurid mitte ainult ei säilitanud oma positsioone, vaid tulid sellest olukorrast välja võitjana. Kedagi neist ei pandud vangi.
  Praegusel ajal on 98% finantsoperatsioonidest maailmas spekulatiivse iseloomuga, leiavad autorid Rooma Klubist. Korporatsioonide juhid hoiavad maksude maksmisest osavalt kõrvale. Nad räägivad, et ei riku ühtegi juriidilist seadust. Raporti autorid kinnitavad, et seega on kehtivaid seadusi tarvis muuta. Kuid miks ja kelle huvides ei ole neid siis siiani muudetud?
  SKP kui iganenud nähtus
  Praeguse turumajanduse eestkõnelejad räägivad eelkõige sisemajanduse koguproduktist (SKP), mida tuleb käsitleda poliitilise faktorina. SKP peaks kogu aeg justnagu lõputult tõusma. Tegelik koguprodukt (TKP) näitab seda, kui palju on kulutatud olemasolevat ressurssi (naftat, gaasi, puitu jne) elanike parema elu nimel ja sedagi väga erinevalt. SKP ainult mõõdab majanduses ringleva raha kiirust.
  Rooma Klubi avaldab seega toetust riikidele, kelle siseriiklik kogutoodang on vähenenud, kusjuures ei ole õige suurendada toodangut rahvastiku arvu suurenemise korral. 20. sajandi algaastatel suurenes rahvastik maailmas viis korda, samal ajal kui majanduskasv suurenes nelikümmend korda. Rooma Klubi arvates tuleb piirata inimkonna järsku juurdekasvu. Veelgi enam: maailma rahvastik peab vähenema, leiab Rooma Klubi. Ehkki inimestena moodustame vaid pool protsenti planeedi biomassist, oleme võimelised ära tarbima 32% maakera primaarproduktsioonist. Inimmõjulised muutused planeedi ökosüsteemides on niivõrd suured, et need hakkavad ohustama meie endi ja järeltulevate põlvede heaolu.
  200 aastat tagasi oli maailmas ainult üks linn, kus elas miljon inimest: London. Kui palju on täna miljonilinnu? Kuid maailma tulevik on seostunud just linnastumisega. Huvitav, et maalt linna sattunud inimesed aga tarvitavad neli korda rohkem ressurssi kui varem, kui nad elasid maal.
  Kliimast rääkides kordavad autorid palju kordi korratud tõsiasju, et globaalne soojenemine ongi meie planeedi üks kõige hirmuäratavamaid probleeme. Reostuse vähenemiseks tuleb väga põhjalikult korrastada tootmist ja tarbimist, sest jäämägede sulamine võib tohutult tõsta meretaset ja kokkuvõttes viia üleilmse kriisini.
  Humanitaar- ja tehnikateadusi võiks koos õpetada
  Rooma Klubi asub seoses inimkonna tulevikuga seisukohal, et üliõpilased vajavad inklusiivset ehk kaasavat haridust, kus erinevaid teadusharusid, näiteks humanitaar- ja tehnikateadusi ei õpetata eraldi, vaid neid tuleb ülikoolides õpetada koos. Kultuuriline mitmekesisus on hädavajalik nii sotsiaalses, geneetilises kui ka bioloogilises evolutsioonis, mis on omakorda vastukaaluks globaalsele monokultuurile.
  Kuid kas need mainitud seisukohad kehtivad ka „vana hea ja targa“ Euroopa ning tema rahvusriikide, eriti Ida-Euroopa rahvusriikide kohta, küsib siinkirjutaja? Näiteks Eestis on põhiprobleemid eesti keele ja põlisrahvuse säilimine, teiseks vaesuse vähendamine ning kolmandaks kaitsevõime tugevdamine. Teatud mõttes võib nende murede lahendamine olla vastuolus kogu maailma globaalse eksistentsi probleemidega, mille Rooma Klubi on nüüd esile toonud.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Mihkel Mandre: terviseedendus saagu lähtekohaks
Praeguses sotsiaalkindlustussüsteemis puudub tugev seos inimeste tervisekäitumise ja riiklike teenuste vahel, kirjutab Mihkel Mandre arvamuslugude konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Praeguses sotsiaalkindlustussüsteemis puudub tugev seos inimeste tervisekäitumise ja riiklike teenuste vahel, kirjutab Mihkel Mandre arvamuslugude konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Bank of America kasvatas kasumit kolmandiku võrra
Bank of America aasta viimase kvartali kasum kasvas 30 protsenti, millele aitas kaasa laenumahtude kasv ning ühinemiste ja ülevõtmiste turu aktiivsus, vahendab Reuters.
Bank of America aasta viimase kvartali kasum kasvas 30 protsenti, millele aitas kaasa laenumahtude kasv ning ühinemiste ja ülevõtmiste turu aktiivsus, vahendab Reuters.
Swedbank: hinnatõus jääb tänavu 6 protsendi juurde
Kuigi inflatsioon peaks järgmiste kvartalite jooksul tulema allapoole, on tänavu oodata hinnatõusu 6 protsenti, märgib Swedbank oma prognoosis.
Kuigi inflatsioon peaks järgmiste kvartalite jooksul tulema allapoole, on tänavu oodata hinnatõusu 6 protsenti, märgib Swedbank oma prognoosis.
Kallas lubas kaaluda ettevõtete võrgutasude vähendamist ja hinnalae seadmist
Koalitsioonipartneriga peetavate läbirääkimistega rappa jooksnud Reformierakonna juht ja peaminister Kaja Kallas lubas teisipäeval siiski kaasa mõelda uute toetuste kehtestamisele.
Koalitsioonipartneriga peetavate läbirääkimistega rappa jooksnud Reformierakonna juht ja peaminister Kaja Kallas lubas teisipäeval siiski kaasa mõelda uute toetuste kehtestamisele.