Ivo Vanasaun • 6. veebruar 2013 kell 4:04

Omakapitali vähendamisel väldi maksuüllatust

Äriühingud ei saa enam teha omakapitalist piiramatuid maksuvabasid väljamakseid aktsia- või osakapitali vähendamise, aktsiate või osade tagasiostu või likvideerimisjaotise vormis, tuletab lugejatele meelde Deloitte Advisory juhtiv maksukonsultant Ivo Vanasaun. 

Kui äriühing on pärast 1. jaanuaril 2009 jõustunud muutust tulumaksuseaduses teinud esmakordselt selliseid väljamakseid, tuleb tal maksudeklaratsiooni TSD lisa 7 vastavas tabelis näidata seniste sisse- ja väljamaksete saldo.  

Omakapitalist tehtavate väljamaksete puhul kontrollitakse, kas need ületavad läbi aegade tehtud sissemakseid. Kui ületavad, siis on sisuliselt tegemist kasumi jaotamisega ning äriühing peab sellelt tasuma tulumaksu nagu dividendiltki.   

Seadusandja on eeldanud, et ettevõtjad suudavad ise vastava arvutuse deklaratsiooni tarbeks läbi teha. Paraku nõuab see spetsiifilisi teadmisi, ja küsimusi, mis tekkida võivad, on väga palju: kuidas arvestada mitterahalisi sissemakseid, ülekurssi, aktsiate/osade tagasiostusid ja emissioone, reserve jpt.

Vigane arvutuskäik võib oluliselt mõjutada omanikele maksuvabalt jaotatava raha hulka ja seega ka äriühingu maksukulu. Kui arvutus tehakse enda kahjuks, siis võib vea hilisem parandus olla kas väga keeruline või isegi võimatu.

 

Hetkel kuum