Juhan Lang • 14 oktoober 2014

Tallinna Vesi nõuab riigilt 90 miljonit eurot

Veefirma jonni ei jäta ja Eesti riigil tuleb oma seisukohti kaitsma hakata rahvusvahelises vahekohtus.  Foto: Erik Prozes

Tallinna Vesi ja Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionär United Utilities B.V. alustasid Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust, teatas börsifirma.

Tallinna Vee teatel alustati menetlus Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu.

Tallinna Vesi esitab Eesti Vabariigile nõude summas üle 90 miljoni euro kogu 2020. aastal lõppeva lepinguperioodi jooksul tekitatava kahju hüvitamiseks. See summa sisaldab üle 50 miljoni euro kahjusid, mis on juba tekitatud, keeldudes kinnitamast tariifitõuse aastatel 2011 – 2013 ning selle jätkuvat mõju aastatel 2014 – 2020, seisab börsiteates.

Börsifirma teatel võttis Eesti riik lepingule alla kirjutanuna endale kohustuse tagada lepinguga kaitstud investeeringute aus ja võrdne kohtlemine („fair and equitable treatment“) vastavalt lepingus ettenähtud standardile.

Tallinna Vee esindajate hinnangul on Eesti rikkunud lepingust tulenevat ausa ja võrdse kohtlemise kohustust, muutes seadusemuudatuste ja ametiasutuste tegevusega võimatuks veeteenuste hindade rakendamise kooskõlas ettevõtte erastamisel 2001. aastal sõlmitud teenuslepinguga.

Tallinna Vee teatel on ettevõte kolm aastat tulemusteta püüdnud jõuda riigiga lahenduseni ning 2014. aasta maikuus teavitas ettevõte Eesti võime võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu juhul, kui viimane ei täida oma lepingust tulenevaid kohustusi.

Tänaseni ei ole Eesti Vabariigil olnud võimalik oma kohustusi täita või ei ole riik seda teha soovinud, teatas veefirma.

Rahvusvahelises arbitraažimenetluses teeb sõltumatu rahvusvaheline vahekohus vaidluse osas lõpliku otsuse. Vastavalt lepingule viiakse arbitraažimenetlus läbi Rahvusvahelises Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuses (International Centre for the Settlement of Investment Disputes), mis on osa Maailmapanga Grupist.

Hetkel kuum