Mait Kraun • 2. veebruar 2017 kell 8:00

Danske Eesti kasum kasvas üle 20 protsendi

Danske Banki kontor  Foto: Bloomberg

Danske Bank teatas oma kvartali- ja aastatulemused, millest selgus, et panga kasum tõusis Eestis üle 20 protsendi. Kasumikasvu tagas kulude vähenemine.

Danske kasum kasvas Eestis 2016. aastal 10,8 miljoni euroni. Eelneval aastal oli kasum 8,8 miljonit eurot.

Panga tegevustulu jäi Eestis samaks, aga tegevuskulu vähenes 14 protsendi võrra 11,8 miljoni euroni. Kogu aasta kasum suurenes 22 protsenti ning kulu-tulu suhtarv oli 57,3 protsenti (2015. aastal 67 protsenti).

Laenuportfelli netomaht suurenes 55 miljoni võrra (6 protsenti). Hoiuste maht vähenes 332 miljoni euro võrra (36 protsenti).

„Viimase kahe aasta jooksul on Eesti majandus kasvanud aeglaselt. Ehkki selle põhjused pärinevad väljaspoolt riiki (näiteks nõrk välisnõudlus ja väiksem abi ELilt), peitub Eesti majanduse konkurentsivõime suurendamise ainuke võimalus selles, et tuleb senisest rohkem investeerida efektiivsusesse ja tootlikkusse,“ ütles Danske Banki Eesti filiaali juhataja Ivar Pae.

„Tundub, et Eesti äriühingud saavad sellest ülesandest aru ning suurendavad seetõttu investeeringuid tehnika kaasajastamiseks,“ nentis Pae ja lisas, et seda näitab ka Danske ettevõtetele antud laenude 8protsendiline kasv.

Danske Bank Groupi kasum kasvas 12 protsenti

Terve pangandusgrupi (kõigi üksuste) puhaskasum kasvas 2016. aastal 12 protsendi võrra 2,671 miljardi euroni. Tulemuste paranemisele aitas kaasa tulude kasv, mis tulenes eelkõige laenukahjude vähenemisest, kulude alanemisest ning muudest faktoritest.

Käive kasvas 5 protsenti 6,451 miljardi euroni. Puhas intressitulu suurenes ja kauplemisega seotud tulud kasvasid.

Turud võtsid panga tulemused positiivselt vastu – täna on Danske aktsia kallinenud 3,7 protsenti 239,10 Taani kroonini. Viimase aasta jooksul on ettevõtte aktsia tõusnud ligi 25 protsenti.

Hetkel kuum