Sirje Rank • 20. juuli 2017 kell 11:45

Euroopa Keskpangast muutust ei tulnud

Euroopa Keskpank tänasel rahapoliitika nõupidamisel intressimäärasid ei muutnud.

Enim jälgitud baasintressi määr ehk põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär jäi tänase koosoleku järel nulli, laenamise püsivõimaluse intressimäär on 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on negatiivne, –0,40%.

Mittestandardsete rahapoliitiliste meetmetega seoses kinnitas keskpanga nõukogu, et igakuiseid netovaraoste 60 miljardi euro ulatuses jätkatakse kuni 2017. aasta detsembri lõpuni või vajaduse korral kauem ning igal juhul seni, kuni inflatsiooni areng on keskpanga nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga.

Samal ajal kui tehakse netovaraoste, reinvesteeritakse varaostukava raames soetatud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvad põhiosa tagasimaksed. Kui väljavaade muutub vähem soodsaks või finantstingimused ei ole enam kooskõlas edasiste sammudega inflatsiooni arengu püsival kohandamisel, on Euroopa Keskpanga nõukogu valmis suurendama varaostukava mahtu ja/või kestust.

Euroopa Keskpanga otsuse eel kauplesid börsid pea rekordtasemetel. Euro nõrgenes 0,1% ja kauples USA dollari suhtes tasemel 1,1504 dollarit eurost.

Hetkel kuum