Artur Erik Lindmaa • 7. august 2017 kell 10:45

Euroopa Liidu karmid seadused ohustavad kauplemist

Foto: Scanpix/Reuters

Euroopa Liidu seadusemuudatus võib visata nõiakatlasse tuntud firmade aktsiatega kauplemise ja triljonite dollarite väärtuses tuletisinstrumente. Ühendus peab reageerima kiiresti, et anda vabadus finantsettevõtetele äri ajamiseks välisturgudel, kirjutab Bloomberg.

Paljude suurtettevõtete aktsiatega on võimalik kaubelda erinevatel turgudel üle kogu maailma, kuid uute seaduste järgi peavad Euroopa Liidu investeerimisfirmad tegema oma tehingud Euroopa Liidu reguleeritud platvormil, juhul kui kaubeldav aktsia asub antud platvormil. Väljaspool Euroopa Liitu tehingute tegemine on aktsepteeritav ainult siis, kui Euroopa Komisjon leiab, et seadused riigis on võrdväärsed Euroopa Liidu omadega.

Euroopa Komisjon analüüsib praegu, kas USA, Singapuri ja Šveitsi seadused on sama karmid kui Euroopa Liidu riikide seadused, mis jõustuvad 3. jaanuaril. Kui mitte, võib reform takistada kauplemist nendes riikides. See killustaks ülemaailmse turu ja tõstaks teenustasusid. 

Finantsinspektsiooni sõnul on muudatustel, mida nimetatakse MiFID II/MiFIR, Euroopa Liidu finantsturgudele suur mõju. Muu hulgas puudutab see läbipaistvuse nõudeid laiemale hulgale varaklassidele, kohustust kaubelda tuletisinstrumentidega reguleeritud turul ja nõudeid algoritmkauplemisele ja uusi järelevalvemeetmeid kaupade tuletisinstrumentidele.

Regulatsioon peaks investoreid kaitsma, piirates investeerimisühingu õigust kliendile investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse osutamisel anda tasu kolmandale isikule või tema esindajale või temalt tasu saada.

Samuti sätestatakse sõltumatu investeerimisnõustamise eeldused, kehtestatakse rangemad nõuded tootearendusele ja finantsteenuste turustamisele, antakse finantsjärelevalvele pädevus investorite kaitse ja finantsstabiilsuse tagamiseks vajadusel keelustada teatud finantstoodete müük ning sätestatakse täiendavad nõuded tasude ja kulude avalikustamiseks.

Hetkel kuum