Artur Erik Lindmaa • 10. august 2017 kell 5:36

Merko näitas kasvutrendi

Merko ehitajad Tallinnas maakri maja objektil.  Foto: Raul Mee

Täna avaldas Merko Ehitus kokkuvõtte teise kvartali ja esimese poolaasta tulemustest. Kontserni juhtkonna hinnangul näitasid teise kvartali müügitulu ja kasum ootuspärast kasvu võrreldes eelmise aasta sama ajaga ning hea meel on selle üle, et käive kasvas kõigil kontserni koduturgudel.

Kasumlikkus

Ettevõte teatas, et teise kvartali puhaskasum oli 2,2 mln eurot (mullu II kvartal: 1,7 mln eurot) ning puhaskasumi marginaal 3,1% (mullu II kvartal: 2,9%). II kvartali puhaskasumit mõjutas tulumaksukulu dividendidelt summas 0,9 mln eurot (mullu 0,6 mln eurot).

Poolaasta puhaskasum oli 3,2 mln eurot (mullu 1,8 mln eurot), kasvades 76,2% võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Puhaskasumi marginaal kasvas 2,5%ni (mullu: 1,7%). Poolaasta kasum enne makse oli 4,4 mln eurot (mullu: 2,7 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 3,4% (mullu: 2,6%).

Müügitulu

Teise kvartali müügitulu oli 70,7 mln eurot (mullu II kvartal: 58,7 mln eurot) ning poolaasta müügitulu oli 128,8 mln eurot (mullu: 105,6 mln eurot), suurenedes 22% võrreldes eelmise aastaga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulude osakaal oli 31% (mullu: 30%). 6 kuuga müüdud korterite arv (239) on mullusega võrreldes suurenenud 50,3% ja korterite müügitulu (26,9 mln eurot) 54,5% (mullu: 159 tk ja müügitulu 17,4 mln eurot).

Rahapositsioon

Poolaasta aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 25,9 miljonit eurot ning omakapital 118,7 miljonit eurot (49,3% bilansimahust). Võrreldavad andmed eelmise aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 21,7 mln eurot ning 118,5 mln eurot (54,8% bilansimahust). Tänavuse 30. juuni seisuga oli kontserni netovõlg 19,4 mln eurot (mullu: 13,3 mln eurot).

Lepingute portfell

Esimese poolaasta seisuga kasvas kontserni teostamata tööde jääk 387,5 mln euroni (mullu: 279,4 mln eurot). Esimese poolaastaga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 216,6 mln eurot (mullu: 109,0 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 158,0 mln eurot (mullu: 86,6 mln eurot).

Juhtkonna kommentaar majandustulemustele:

 

"Kontserni juhtkonna hinnangul näitasid teise kvartali müügitulu ja kasum ootuspärast kasvu võrreldes eelmise aastaga ning hea meel on sellest, et müügitulu suurenes kõigil kontserni koduturgudel. Kontsern on tänavu kasvatanud ka ehituslepingute portfelli, seda eeskätt Lätis, kus on alustatud mitme uue suure objekti ehitamist. Sellega seoses on ka Läti ettevõtte töötajate arv kasvanud. Konkurents peatöövõtjate vahel on aga jätkuvalt väga tihe kõigis riikides, kus kontsern tegutseb. Teisalt on tööjõu kättesaadavus ja tarnijakindlus muutumas üha keerulisemaks, mis paneb juhtkonna hinnangul peatöövõtjad surve alla nii kasumimarginaalide kui tähtaegade osas ja sunnib otsima lahendusi.

Kontserni juhtkonna hinnangul on korterite müük teises kvartalis ja esimesel poolaastal läinud ootuspäraselt. Mullu sama perioodiga võrreldes müüs Merko Ehitus tänavu kuue kuuga 50% enam kortereid ning teenis 54% enam müügitulu. Sellele aitas kaasa mitme projekti samaaegne valmimine ja müüki jõudmine esimesel poolaastal. Korteriturg Tallinnas ja Vilniuses on kontserni juhtkonna hinnangul jätkuvalt aktiivne, ehkki hinnalagi tundub käes olevat ja tulevikus võib eeldada osades arendusprojektides mõnevõrra pikemaid müügiperioode. Riia korteriturg ei ole aga veel samasugust hoogu sisse saanud. Kuue kuuga on Merko investeerinud tänavu käivitatud ja juba töös olevatesse arendusprojektidesse enam kui 18 miljonit eurot

Ehitusturu väljavaateid hinnates ootab Merko, et Riias jõuaks nõudlus korteriturul kiiremini teiste Balti pealinnade tasemele. Vilniuses ja Tallinnas on viimaste aastate korterituru kasv küll stabiliseerumas, ent samas nõudlus hea elukeskkonna järele püsib. Leedus tahaks näha ehitusturul rohkem riigihankeid. Eestis arvestame, et uute ärikinnisvara objektide lisandumine mõneks ajaks stabiliseerub ja samas tegevusmahud kasvavad infrastruktuuri poolel.  Tervikuna töötab kontsern selle nimel, et esimese poolaasta ärimahtude kasv meie koduturgudel jätkuks ka teisel poolaastal.“

Hetkel kuum