Tallinna Vee kohtusaagale koidab lõpp

Äripäev • 24. november 2017
Jaga lugu:

Riigikohus teatas, et langetab Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse otsuse 12. detsembril. Tallinna Vesi teatab otsusest börsiteate vahendusel esimesel võimalusel.

Tänavu veebruaris kaebas Tallinna Vesi riigikohtule edasi Tallinna ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse, millega jäeti rahuldamata ettevõtte kaebus tariifivaidluses konkurentsiametiga. 20. juunil otsustas riigikohus võtta kaebuse menetlusse.

Alates 2011. aasta maist on konkurentsiamet keeldunud rahuldamast Tallinna Vee esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlust. 2011 oktoobris tegi konkurentsiamet Tallinna Veele tariifide vähendamise ettekirjutuse. Amet ei ole seisukohta muutnud vaatamata sellele, et Eesti kohtud on tunnistanud Tallinna Vee ja Tallinna linna 2001. aastal sõlmitud lepingu tariifide osa halduslepinguks.

Tallinna Vesi leiab, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Halduskohus ja ringkonnakohus jätsid Tallinna Vee kaebuse rahuldamata. Tallinna Vesi ei nõustunud kummagi kohtuastme otsusega, sest ettevõtte hinnangul on kohtud hinnanud tõendeid ja kohaldanud õigust ebaõigesti.

Samal ajal käib Tallinna Veel ka rahvusvaheline vahekohtumenetlus.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum