Äripäev • 8. veebruar 2018 kell 7:00

Nordeconil kõva kasumi langus

Haabersti ristmiku ehitus  Foto: Andras Kralla

Nordecon teatas, et nende puhaskasum langes enam kui poole võrra – ettevõtte sõnul on selle põhjus peamiselt nii materjali kui ka tööjõu sisendhindade kasv, selgub börsiteatest.

Aastane puhaskasum langes võrreldes mullusega 56 protsenti, 1,73 miljoni euro peale. Ärikasumi languseks kujunes 73 protsenti, 1,1 miljoni euro peale (2016: 2,4 miljonit).

Kui Nordeconi käive kasvas lõppenud aastal 26 protsendi võrra, 231 miljoni euro peale, siis veelgi suurem oli toodangu kulude kasv, 29 protsendiga 222 miljoni euroni. Ettevõtte kasumlikkust on vähendanud eelkõige materjalide ja tööjõu sisendhindade kasv.

Samuti mõjutab üha enam tulemust kvaliteetse oskustööjõu ning ehituse allhankijate nappus – eelkõige elamuehituse vallas rajatakse Eesti turu kohta suurt hulka objekte ühel ja samal ajal, nendib Nordecon pressiteate vahendusel.

Kasumlikkuse vähenemine on osaliselt tingitud ka kontserni Rootsi tütarettevõtte kahjumist seonduvalt sisetööde kuludega, mida ei suudetud piisavalt ette näha uuele turule sisenedes.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2017. aastal  6936 tuhat eurot (2016: 6 106 000 eurot). Üldhalduskulude märgatav suurenemine võrreldes eelmise aastaga on eelkõige tingitud Nordecon ASi kahe juhatuse liikme teenistuslepingu lõppemise tasudest, aga ka nõukogu otsusest juhatuse liikmete arvu suurendada

Finantstulud moodustasid 2017. aastal 2 901 000 eurot (2016: 463 000 eurot). Oluline mõju finantstuludele oli ühisettevõtte Unigate OÜ ja tütarettevõtete Paekalda 2 OÜ, Paekalda 3 OÜ, Paekalda 7 OÜ ja Paekalda 9 OÜ müük, millest teenitud kasum moodustab kokku 2 527 000 eurot.

Kontserni puhaskasumiks kujunes tulenevalt eelnevast 1 725 000 eurot (2016: 3 933 000 eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon ASi aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 1 388 000 eurot (2016: 3 044 000 eurot). 

Kontserni väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2017. aastal ligikaudu 6% kogu müügitulust. Eelmisel aruandeaastal oli välisturgude osakaal müügitulust 7%. Välisturgudest suurima osakaaluga on Rootsi, kus aruandeperioodil tehti töid kolme peatöövõtulepingu alusel.

Vaatama tugevale konkurentsile ning sisendhindade jätkuvale kasvule prognoosib kontserni juhtkond 2018. aastal kasumlikkuse paranemist võrreldes 2017. aastaga. 

Puhaskasum aktsia kohta langes 0,10 pealt eelmisel aastal 0,04 peale, omakapitali tootlus 10,6% pealt 4,8% peale.

Hetkel kuum