Mait Kraun • 2 märts 2018

Silvano investor: vaba raha võiks aktsionäriga jagada

Paavo Siimann  Foto: Paavo Siimann

Silvano Fashion Groupi investor Paavo Siimann rõõmustab, et peale mitut aastat on ettevõte taas müügi käima saanud, kuid vaba raha hulk bilansis võtab ta kukalt kratsima.

Eile avalikustas Silvano 2017. aasta esialgsed majandustulemused. Investor Paavo Siimann nentis, et tema jaoks jäid lõppenud aastat meenutama ärikulude kiirem juurdekasv võrreldes müügituluga, aga samuti puhaskasumi suurenemine soodsate valuutakursside toel. “Ja endiselt on pangakontol palju seisvat raha ning [bilansis] hoogsalt vananevat põhivara,” ütles Siimann.

Paavo Siimann, SFG investor

[Silvano] Juhatuse koostatud tegevusaruandest suuri kasvuambitsioone välja ei loe. 

“Positiivne on, et pärast nelja-aastast langust kasvatas SFG 2017. aastal müügitulu 4,5 miljoni euro võrra ehk 8%. Kasv tuli peamiselt Venemaa ja Ukraina jaemüügisegmendist. Kahjuks kasvasid ärikulud suurenenud turustus- ja tööjõukulude tõttu tuludest kaks korda kiiremini ehk 17% ehk 7 miljoni euro võrra, mistõttu ärikasum hoopis langes 16%,” analüüsis Siimann.

Kriitikanooli jagus tal Silvano tegevusaruande enda kohta. “See oli taas väheütleva sisuga. Saime teada, et äriskeskkond oli keeruline, kuid müügirentaabluse languse täpsemaid põhjuseid pole juhtkond välja toonud,” ütles Siimann. Ta avaldas lootust, et kahe kuu pärast avaldatatav lõplik tegevusaruanne sisaldaks rohkem infot bilansi- ja kasumiaruandekirjete muutumise põhjuste kohta, nagu raamatupidamise seadus seda nõuab, mitte “mõttetut tabelite ümberjutustamist”.

Silvano heade tulemuste taga nägi Siimann ka õnne valuutakurssidega, sest kui 2016. aastal kasseeris ettevõte 5,1miljonilise kursikahju, siis mullu suurendasid kursimuutused kasumit 1,2 miljoni euro võrra. “Seega ettevõtte väliste tegurite mõjul oli puhaskasumi juurdekasvutempo muljetavaldav 44%,” tõi Siimann välja.

Kui mõtteid pole, siis vaba raha dividendiks

Paavo Siimann imestab juba pikalt suure raha osatähtsuse üle Silvano bilansimahus. “Viimase kolme majandusaasta lõpu seisuga moodustab Silvano varast koguni 40% pangakontol seisev raha. Sellest vähemalt poole võiks investeerida või aktsionäridele välja maksta,” leidis Siimann. Vaba raha hulk ülemöödunud aastal veidi vähenes, aga ulatus siiski 21,2 miljoni euroni.

Investeerimise kasuks räägib Siimanni sõnul asjaolu, et kui nüüd müügitulu kasvatamist jätkatakse, siis vajab ettevõtte hädasti investeeringuid põhivara uuendamisesse. “Ettevõtte masinate ja seadmete keskmine eluiga on jõudnud juba viimasesse veerandisse, mistõttu ilmselgelt vajab tehnoloogia kaasajastamist,” ütles ta. Samas pole ta kasvu osas üleliia optimistlikult meelestatud.

“Ehkki Silvano eelmise aasta müügitulu moodustas vaid poole 2012. aasta omast, siis juhatuse koostatud tegevusaruandest suuri kasvuambitsioone välja ei loe. Tundub, et ettevõte plaanib jätkata samamoodi, teenides äritegevusest stabiilselt 10–12 miljonit eurot ja enamik sellest omanikele välja maksta,” nentis Siimann.

Hetkel kuum