Äripäev • 6. aprill 2018 kell 11:50

Maksuamet andis OEG müügile rohelise tule

žetoonid  Foto: Shutterstock

Olympic Entertainment Groupi ostja Odyssey Europe teatas täna börsile, et neile laekus maksu-ja tolliametist oodatud luba, mis kõrvaldas ühe suure võimaliku tehingutakistuse.

Prospekti kohaselt oli Odysseyl tarvis maksu-ja tolliameti nõusolekut Olympic Casino Eesti ASi omandamiseks. Nüüd läheb tal tarvis veel jah-sõna Leedust, et omandada UAB Mecom Grupp.

Finantsinspektsioon kinnitas, et nende vaatenurgast lähtuvalt on Olympicu ülevõtmisega kõik korras. Allpool lisatud täies mahus finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juhi Kristjan-Erik Suurvälja kommentaar:

Kristjan-Erik Suurväli, finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juht

Hind on seaduse järgi õiglane

Ülevõtmispakkumise menetlustes puudub finantsinspektsioonil hinna määramise õigus. Kohustusliku ülevõtmispakkumise puhul peab hind vastama väärtpaberituru seaduse § 174 lõige 2 ja 3 (ning Ülevõtmispakkumisreeglite § 2 lõigetele 1 ja 2). Juhul, kui hind neile kriteeriumitele vastab, loetakse see väärtpaberituru seaduse kohaselt õiglaseks.

Odyssey Europe ASi ülevõtmispakkumise puhul Olympic Enterntainment Group ASi aktsiate omandamiseks on tegemist vabatahtliku ülevõtmispakkumisega.

Vabatahtliku ülevõtmispakkumise puhul määrab pakkumise hinna ülevõtja. Vabatahtliku ülevõtmispakkumise puhul ei ole ühe aktsia eest makstava hinna summa, täpsemalt, kas see on õiglane, kooskõlastamise objektiks. Lisaks juhime tähelepanu, et Odyssey Europe AS on selgitanud prospektis, et lähtus hinna määratlemisel õiglase hinna kriteeriumitest, mis on toodud väärtpaberituru seaduse § 174 lõigetes 2 ja 3 ning ülevõtmispakkumisreeglite § 2 lõigetes 1 ja 2 (prospekt lk 17).

See tähendab, et isegi hüpoteetilise olukorra puhul, kui oleks olnud tegemist kohustusliku ülevõtmispakkumisega, st ülevõtja oleks omandanud valitseva mõju OEGs hinnaga 1,90, oleks see täitnud väärtpaberituru seaduse § 174 lõikes 3 sätestatud õiglase hinna kriteeriumi, mis ütleb: „Kohustusliku ülevõtmispakkumise raames ülevõtmispakkumise esemeks oleva aktsia eest tasutavaks õiglaseks hinnaks peetakse kõrgeimat hinda, mida ülevõtja või temaga kooskõlastatult tegutsevad isikud on pakkumisele eelnenud kuue kuu jooksul selle aktsia eest maksnud.

 

Hetkel kuum