Anu Lill • 13. veebruar 2019 kell 8:00

Konkurentsiamet ei rahuldanud Tallinna Vee vaiet

Jaanuari alguses vaidlustas Tallinna Vesi konkurentsiameti detsembris tehtud otsuse, millega jäeti kooskõlastamata ASi Tallinna Vesi taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas. Nüüd teatas konkurentsiamet, et ei rahulda ettevõtte vaiet.

Tallinnas on vee hind tunduvalt odavam kui mitmes Tallinnaga piirnevas vallas.  Foto: Andras Kralla

Ettevõttel on võimalik esitada vaideotsuse peale 30 päeva jooksul kaebus Tallinna halduskohtule. Tallinna Vesi teatas, et tutvub lähemalt konkurentsiameti vaideotsusega ja langetab seejärel otsuse, kas esitada kaebus.

Hetkel koostab AS Tallinna Vesi konkurentsiametile vastust seoses sama otsusega seotud järelevalvemenetlusega. Koostatavas vastuses põhjendab ettevõte oma seisukohti veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide osas. Tallinna veel on vastamiseks aega aprillini.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.

Tallinna Vee aktsia hind on selle aasta algusest tõusnud 9% ja kaupleb praegu 10,50 euro tasemel.

Hetkel kuum