Keit Ausner • 4. mai 2019 kell 11:00

Kolme tüüpi töötajad ootavad juhilt erinevat lähenemist

Kiired ühiskondlikud muudatused lühikese aja jooksul on viinud meid olukorda, kus tööjõuturul on esindatud kolm generatsiooni (X, Y ja Z), kes kõik ootavad nii oma töölt kui juhilt erinevaid asju, mistõttu vajavad ka täiesti erinevaid juhtimisvõtteid.

Kati Tikenberg ja Signe Valsberg  Foto: Marilin Leenurm

Äripäeva raadiosaates "Juhtimislabor" rääkisid koolitajad Signe Valsberg ja Kati Tikenberg põlvkondade erinevustest ja sellest, kuidas seda juhtimises teadlikult ära kasutada.

Signe Valsbergi sõnul on generatsioonide erinevustega kursis olemisel juhi jaoks kaks tugevat eelist - esiteks aitab see töötajaid paremini motiveerida, aga teiseks ka mõista. Ta usub, et kui me erinevaid generatsioone mõistaksime, siis ei annaks me neile nii karmilt hinnanguid. „Kahjuks kuuleme väga tihti juhte ütlemas, et lumehelbekesed ei viitsi üldse tööd teha või on täiesti vastutustundetud. Tegelikult on asi võib-olla hoopis juhi nõrkuses, sest ta ei mõista, mis on Z-generatsiooni väärtused,“ selgitab Valsberg „Mõnikord võib Z-generatsiooni töötaja oluliselt rohkem tulemust tuua või efektiivsem olla, aga seda siis, kui juht saab aru, milliseid nupukesi ta seal vajutama peab.“

Kati Tikenberg lisab, et motivatsiooni ja mõistmise kõrval annab generatsioonide erinevustega kursis olemine juhile võimaluse ennetada konflikte. Kui juht on kursis sellega, mis on tema töötajate jaoks oluline, saab ta nende väärtusi teadlikult juhtimises kasutada.

Mis on erinevate generatsioonide jaoks tööl toimuvate muudatuste juures oluline?

„X-generatsiooni oluline väärtus on turvalisus, nemad on igasuguste muudatuste suhtes kõige tundlikumad ehk nende jaoks peaks olema muudatuste puhul juhi põhisõnum see, et kõik, mida me koos läbi viime, on turvaline ja juhti saab usaldada,“ räägib Kati Tikenberg. Lisaks on sellel generatsioonil juhi ja formaalse võimu suhtes suur autoriteet. Kui juht ütleb, et kõik on turvaline ja kõik saab korda, siis on nad valmis muudatusi vastu võtma. Tikenberg leiab, et kuna turvalisus on x- generatsiooni jaoks väga oluline, siis tavaliselt täidavad nad neile antud ülesandeid ilma lisaküsimusteta, sest pelgavad, et kui nad ei tee nii, nagu oodatakse, on oht töö kaotada.

„Y-generatsioonile on hea anda sõnumeid motiveerimise kaudu, sest nad on väga tulemustele orienteeritud,“ selgitab Tikenberg. Tema sõnul tuleks Y-põlvkonna inimestele selgitada, mida eesootav muudatus neile annab ja kuidas on sellest kasu kogu organisatsioonile. „Tegelikult ongi Y- generatsioon kasupõlvkond, nad ei tee naljalt midagi ilma kasuta. See võib samas olla väga ebamugav X-generatsiooni juhile, kes ei oota küsimusi, vaid on pigem autoriteet ja tahaks, et asjad ära tehakse,“ lisab ta.

Z-generatsiooni jaoks peavad üldiselt sõnumid olema sellised, mis annaks neile märku, et see, mida nad teevad, on tähenduslik. Neid on nimetatud ka maailmaparandajate põlvkonnaks, sest nende jaoks on oluline see, kuidas nende tegevus siin ja praegu aitab maailma või tema jaoks olulist valdkonda paremaks muuta. Lisaks ei saa ära unustada töörõõmu. Nende jaoks on hästi oluline, et kõik muudatused ja ülesanded oleksid lõbusad.

Kati Tikenberg selgitab, et Z-põlvkonna vajadus töörõõmu järgi on saanud alguse meie haridussüsteemist. Y-põlvkonna kujunemise ajal olid hästi olulised hinded, lapsed pingutasid selle nimel, et saada parimaid tulemusi. Z-põlvkonna puhul ei ole hindamine paljudes koolides enam üleüldse kohustuslik. „Viimased kümmekond aastat räägime koolirõõmust, mis teisisõnu tähendabki seda, et Z-generatsioon on kasvanud rõõmsas keskkonnas ja kui nad nüüd tööle lähevad, siis nad tahavad taas seda rõõmu, mida nad koolis on saanud. Sealt tulebki väga suur erinevus Y- ja Z- generatsioonide vahel,“ räägib Tikenberg.

Kas töörõõmu olulisus muudab tulevikus töösisu?

Inimene teeb naudinguga tööd, kui kõik asjad on talle tähenduslikud ja olulised. „Igas töös on võimalik teha nii, et inimene saab igal ajahetkel oma väärtuseid realiseerida,“ leiab Valsberg. Ta usub, et oleme mingisugustes dogmades ja protsessides kinni, sest nii on kogu aeg tehtud. Aastaid on räägitud juhtimiskontekstis protsessipõhisest juhtimisest, kuid Valsbergi sõnul on see ajast ja arust. Ta leiab, et protsesse annab teha tähenduslikumaks ja inimese väärtustega siduda, et pakkuda töötajatele võimalust oma väärtusi iga päev realiseerida - see on töötajate rahulolu ja pikaajalise töösuhte aluseks.

Kati Tikenbergi sõnul on muutumas ka see, kuidas töötajad tahavad tagasisidet saada. Ta leiab, et Z- generatsiooni vajadus vahetu tagasiside järele seab kahtluse alla ka väga paljud aastakümneid kasutuses olnud viisid, nagu hamburgerimeetod ja perioodilised tagasisidevestlused. Z-generatsiooni puhul on öeldud, et nad on tagasiside saamise ja andmise puhul täiesti filtrita - nad tahavad otsekohesust ja nad tahavad seda kohe. Kati Tikenberg tõdeb, et selle generatsiooni on jaoks täiesti normaalne küsida tagasisidet ülemuselt otse üle laua või kirjutada sellest Messengeris.

Valdav mass tööjõuturul on täna Y-generatsiooni esindajad ja neid iseloomustab kaks väga olulist väärtust – tulemuslikkus ja areng. Nad tahavad tagasisidevestlusel teada, kui tulemuslikud nad on olnud. Konstruktiivset tagasiside on nad valmis võtma vastu ainult sellisel juhul, kui see aitab neil mingil viisil areneda.

X- ehk siis kõige vanemat generatsiooni tööjõuturul iseloomustab tema sõnul see, et kriitilist ja konstruktiivset tagasisidet ei taha nad hästi vastu võtta. Nende jaoks on töökohal hästi oluline kindlustunne ning vigu ei pea nad töö loomulikuks osaks, sest need tekitavad ebakindlust. „Nad on valmis tagasisidet võtma vastu heal juhul kaks korral aastas ning siis ka eelnevad ja järgnevad tagasisidevestlusele mitmed magamata ööd,“ ütleb Kati Tikenberg naljatades.

Koolitus: Kuidas juhtida erinevate põlvkondade töötajaid?

Koolitajad: Kati Tikenberg ja Signe Valsberg

Korraldaja: Äripäeva Akadeemia

Toimub: 16. mail

Lisainfot saab SIIT.

Hetkel kuum