Margus Solnson • 23. august 2011 kell 15:00

Kasahhi võimalused Eesti ettevõtjaile on soodsad

Vaadeldes Kasahhi häid majandusnäitajaid ja turupotentsiaali võib öelda, et tegemist on väga atraktiivse ekspordituruga, samuti ka arvestatava partneriga investeeringute osas.

Ehkki mitmed Eesti ettevõtted töötavad Kasahhis juba aastaid ning riikide vahelised majandus-kaubandussuhted arenevad jõudsalt, siiski tasub meie ettevõtjatel, firmadel ja äriliitudel senisest enam mõelda Kasahstani peale, kirjutab Eesti saatkonna diplomaat ajutise asjuri kohustes Margus Solnson.

Kasahhi majanduse kogutoodang on suurim Kesk-Aasia riikide seas ning SKT per capita on samal tasemel mitmete Euroopa Liidu riikidega. Kasahhi majanduskasv taastus kiiresti pärast 2009.a. majanduskriisi ning 2010.a. ulatus see seitsme protsendini. Kasahstani naabrus suurte turgude Venemaa, Hiina jt näol ning osalus selle aasta algul tööd alustanud tolliliidus koos Venemaa ja Valgevenega võimaldab Kasahhi päritolu toodetel hõlpsalt liikuda liidu liikmete turgudele.

Kasahhi ametiisikute sõnul on eelistatud olukord, et tootmine toimub kohapeal ning selleks imporditakse tehnoloogiaid, oskusteavet, töötajaid ja komponente. Kasahhi kohaldab importkaupade suhtes kohustusliku sertifitseerimise nõuet, mis sõltuvalt kaubagrupist on erineva põhjalikkuse astme ning kuluga. Kasahhi seaduste järgi saab riigihankekonkursi korral eelisõiguse Kasahhi juriidiline isik. Samuti on Kasahhi ettevõtetel suuremad võimalused saada osa riiklikest toetusprogrammidest, sihtotstarbelistest laenudest jne.

Teenuste osas on võimalusi nii äriteenustel ettevõtetele, mis võimaldavad hõlmata paljusid valdkondi alates konsultatsiooniteenustest, nõustamisest turunduse, ehituse jm valdkondades, logistika, side, info- ja kommunikatsiooni valdkondades. Tavatarbijale suunatud teenuste pakett on samuti suure kasvuruumiga. Puudu on kaubanduskeskustest, SPA-dest, meelelahutusasutustest jne. Eriti suured võimalused on kõiges, mis puudutab lastele suunatud teenuseid. Võimalusi arenguks ja teenuste pakkumiseks on ka siseturismi ja riigisisese logistika  ja teistes sarnastes valdkondades.

Suurem osa tarbijatest on koondunud linnadesse ja linnade lähiümbrusse. Heaks näiteks just teenuste turupotentsiaali osas on pealinn Astana, mille elanike arv kasvab iga aastaga 100-150 tuhande elaniku võrra. Praktiliselt viimase 10 aastaga on valmis ehitatud maailma parimate arhitektide juhatusel uus kesklinn, mis kohati meenutab Shanghai ja New Yorgi ärikvartaleid. Ehkki maksujõulisi kliente on piisavalt, napib samas pakkujaid näiteks halduse ja hoolduse valdkonnas, puhastusteenuste, meelelahutuse, lastele suunatud teenuste osas rääkimata aianduse, loomasõprade tarbijatele suunatud teenustest.

Kasahhi karm kliima ja teised looduse eripärad pakuvad omakorda võimalusi energiasäästlike tehnoloogiate ja neil põhinevate toodete ning teenuste müügiks. Näiteks müüvad Eesti ettevõtteid juba aastaid Kasahstani soojuspumpasid, mis võimaldab vähendada küttekulusid kordades. Samuti võib olla edu Eesti maavärinakindlate valmismajade müüjatel, seda just Almatõ piirkonnas.

Ennekõike tuleb öelda, et mistahes pikemaajalisem äritegemine rajaneb Kasahstanis isiklikele ja usalduslikele suhetele ning vastastikusele mõistmisele. Kasahhid oskavad hinnata selget ja avatud dialoogi partneritega, kes samaaegselt tööalase suhtlusega väljendavad lugupidamist ka sealse kultuuri ja traditsioonide vastu.

Äri alustamiseks Kasahstaniga tasub külastada oma äripartnereid, samuti võtta neid vastu oma kodus ja käia uuesti külas. Varasem kogemus Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene ja Ukraina turgudel toob kasu ka Kasahstanis, lisaks tuleb arvestada ka Aasia kultuuritraditsioonidega. Eelnevalt tasub uurida infot tähtpäevade, tööaja ja kohaliku ärietiketi kohta.

Kus ja millise Kasahstani piirkonnaga tööd alustada sõltub ettevõtte spetsiifikast ja soovidest. Kasahstani olulisemateks linnadeks on pealinn Astana ja äripealinn Almatõ. Kui rääkida suhtlusest ennekõike väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tasandil ja näiteks tarbekaupade müügist, siis väärib kindlasti kaalumist Almatõ. Samas kõik mis puudutab riigihankeid, konkursse, uute tehnoloogiate juurutamist ja mistahes suhtlemist riigiasutustega, on seda lihtsam teha Astanas.

Eesti ja Kasahstani majandussuhete arengut toetavad ka head poliitilised suhted. Eelmise aasta varakevadel alustas tööd Eesti ja Kasahstani valitsuste vaheline komisjon majandus-, haridus-  ja teadusküsimustes. Eesmärk on toetada nii transpordi, logistika, IKT, kaubanduse, põllumajanduse aga mitmete teiste valdkondade arengut ning avardada poolte ettevõtete tegutsemisvõimalusi vastastikku.

Selle aasta mais alustas Astanas tööd Eesti Vabariigi Suursaatkond Kasahstani Vabariigis. Kasahstani riigijuhid on korduvalt märkinud Eestit kui head partnerit äriajamiseks mitmetes eelnimetatud valdkondades ja Kasahhi ettevõtjatele on oluline, et nende partner on kõrgemal tasemel tunnustatud.

Hetkel kuum