Aivar Hundimägi • 14. aprill 2012 kell 12:09

Valitsuse maksusoodustus pensionäridele

Eesti keskmise palga statistika näitab, et paremini makstakse Eestis palka finantssektoris või infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ettevõtetes. Äripäev kirjutas sel nädalal, et IT-spetsialistide nappus on muutumas üheks Eesti heaolu kasvu piduriks. Arengufondi analüüsi järgi peaks Eestis olema IT-spetsialiste praegusest 2-3 korda rohkem.

Üks võimalus seda kitsaskohta parandada on hakata senisest enam IT-spetsialiste koolitama. Teine ja kiirem võimalus on puuduolev tööjõud importida. See on üheks põhjuseks, miks mitmed IT-ettevõtjad toetavad Eestis sotsiaalmaksu lae kehtestamist. Kahjuks üritatakse aga seda ideed põhja lasta.

Kahjulik vastandamine. Ilmekaks näiteks on uudisteportaal Delfi, mis on otsustanud tõusta barrikaadidele ja asunud võitlema maksumuudatuse idee vastu. Kahjuks kasutab Delfi alatuid võtteid ehk manipuleerib avalikkusega.

Nimelt esitleti sotsiaalmaksu lae kehtestamise ideed kui rikaste inimeste maksusoodustust. Selline vastandamine kütab loomulikult kirgi ja toob portaali hulgaliselt kommentaare. Sisult on selline vastandamine aga eksitav ja sobib demagoogiaõpikutesse.

Kui valitsusliit otsustab täita oma lubaduse ja kehtestab sotsiaalmaksule lae, siis tähendab see seda, et teatud tasemest alates ei maksustada töötasu enam sotsiaalmaksuga. Valitsusliidu poliitikud on laeks pakkunud 4000 eurot kuus, Webmedia juht Priit Alamäe 3000 eurot kuus. Äripäev on pakkunud kunagi oma juhtkirjas 2000 eurot kuus.

Ükskõik, millise summa juurde see lagi seatakse, ei tähenda see, et suureneks kõrgelt tasustatud töötaja ehk rikaste inimeste sissetulek. Riigile teatud piirist laekumata jäänud sotsiaalmaksusummat ei makstaks automaatselt välja kõrget palka saava töötaja arvele, sest sotsiaalmaks ei ole Eestis töövõtja maks. Seetõttu ongi vale seda esitada rikaste inimeste maksusoodustusena.

Sotsiaalmaksu lagi oleks hästi tasustatud töökohti loovate ettevõtete maksusoodustus, sest sellest maksumuudatusest võidaksid kõige enam need firmad, kus on kõige rohkem kõrgepalgalisi töötajaid. Sotsiaalmaksu lagi vähendaks selliste firmade jaoks ühe töökoha loomisega seotud kulusid.

Muidugi võib juhtuda, et maksulae kehtestamise järel läheb kõrgelt tasustatud töövõtja tööandja juurde ja nõuab kõrgemat palka. Ei ole aga õige väita, et ta soovitud palgatõusu ka saab ja et kõigi kõrgepalgaliste palk kohe tõuseb.Ettevõtjal võivad säästetud rahaga olla hoopis teised plaanid. Ta võib kasutada seda summat hoopis uute töökohtade loomiseks, madalamat palka teenivate töötajate töötasu suurendamiseks, välismaalt tööjõu palkamiseks, investeerimiseks uutesse tehnoloogiatesse, omanikele suuremate dividendide maksmiseks jne.

Rohkem tööd, enam makse. Kui tekkinud debatis laskuda Delfiga samale tasemele, siis võib sotsiaalmaksu lae kehtestamist kajastava artikli pealkirjastada “Valitsus kavandab maksusoodustust pensionäridele”.

Maksumuudatuse üks eesmärk on kõrgepalgaliste töökohtade tekke soodustamine. Kui töökohti tekib Eestisse rohkem, siis paraneb ka sotsiaalmaksu laekumine ja pensionäridele saab maksta suuremat pensioni, sest pensionitõus on Eestis seotud sotsiaalmaksu laekumisega.

Sotsiaalmaksule lae kehtestamine annab ühiskonnale positiivse efekti ja on kasulik ka vaestele inimestele, kui ettevõtja kasutab säästetud summat oma tegevuse arendamiseks. Riigi maksutulu konkreetset piiri ületavatelt sissetulekutelt küll väheneb, aga lõpptulemusena võib juhtuda, et riigi maksutulud suurenevad.

Tulemus sõltub sellest, kas meil õnnestub maksumuudatuse abil ärgitada ettevõtjaid looma senisest rohkem hästi tasustatud töökohti ja importima siia kõrgepalgalist võõrtööjõudu. Praegu on võimatu sellele küsimusele vastata, aga kui me sotsiaalmaksule lage ei kehtestaks, siis me ei saakski vastust teada.

Muidugi on selle maksumuudatusega olemas riskid. Näiteks see, et töökohti ei lisandu piisavalt ja sotsiaalmaksu laekumine väheneb. Et ettevõtjad ei suuna säästetud summat tegevuse arendamisse. Maksusoodustus üksi ei ole mingi võluvits ja teised kitsaskohad võivad selle muudatuse positiivse efekti ära nullida jne. Sisulist debatti erinevate argumentide üle on aga keeruline tekitada, kui kasutatakse demagoogiat.

Arvamus oli esmakordselt eetris Vikerraadios iganädalase majandusteemalise päevakommentaarina.

Hetkel kuum