11 aprill 2017

Eesti-Soome ühisettevõte toob turule innovaatilise finantsteenuse

Foto: Marek Metslaid

Soome kapitalil põhinev ette­võte United Finance ühineb Eesti liisinguettevõttega Fusion Varahaldus – uudset finants­tehnoloogiat pakkuva ettevõtte peakontor hakkab asuma Tallinnas.

Uus fintech-ettevõte United Finance paneb tehnoloogia keset finantsteenust, muutes finantseerimise ja ettevõtete teenuse-pakkumise lõpptarbijale väärtuslikumaks.

Fusion Varahalduse asutaja ja juht Hendrik Roosna sõnas, et Eestisse loodav ühine finantseerimisettevõte United Finance AS laiendab oluliselt kogu Baltikumi senist finantsteenuste spektrit. “Esimesena Eestis ja Baltikumis hakkame pakkuma kliendihaldussüsteemi, millesse on integreeritud finantsteenused – see parandab oluliselt kapitali kättesaadavust erineva suurusega ettevõtetele ning toob teenused lõpptarbijale lähemale,” selgitas Roosna, kelle sõnul ei ole Eesti seejuures kindlasti testturg, vaid senise Soome kogemuse edasiarendaja ja uute teenuste väljatöötaja.

“Ettevõtete kompetentside liitmisel laienevad võimalused, kuid kõikide seniste Fusioni klientide teenindamine jätkub muutusteta,” rõhutas Roosna.

United Finance’i asutaja Marko Roivaineni sõnul otsustati peakontori asukohaks valida Eesti. „Eesti liidriroll digitaalsete teenuste väljatöötamisel koos kvalifitseeritud tööjõuga on üks olulistest põhjustest, mis Eesti kasuks räägivad,“ selgitas Roivainen. Ta lisas, et lisaks läbipaistvale ärikeskkonnale on kasvufaasis ettevõttele oluline ka toetav maksukeskkond ning Põhjamaadest soodsam kulubaas.

Fusion Varahalduse ASon Eesti kapitalil põhinev täisteenusliisingu ettevõte, mis tegutseb 2008. aastast.Üle 25 miljoni euro suuruse portfelliga ettevõte on seni teenindanud üle 3000 ärikliendi Eestist ja Baltikumist.Ettevõtte teenused võimaldavad erinevate varaliikide nagu IT-, meditsiini- ja tööstusseadmed ning kontorimööbel, aga ka põllumajandus-, ehitus-, metsa- ja muu eritehnika liisingut, millega kaasneb ka vara kindlustus. United Finance tegutseb 2010. aastast ning on välja kasvanud Soomes noteeritud IT-ettevõttest Vincit Group.United Finance AS on Soome kapitalil põhinev finantsettevõte, mis ühineb Eesti liisinguettevõttega.United Finance aitab ettevõtetel muuta klassikalise tootepõhise müügistrateegia teenusepõhiseks müügiks, võimaldades parandada teenuste kättesaadavust ning vähendades ettevõtete ja lõpptarbijate riske.United Finance’is saab tööd peaagu 100 inimest

Roosna, kes pääses mullu USA mõjukaima kiirendi Y Combinatori sõelast TOP 100 tulevikugigantide sekka, käivitades USAs ja arendades Skandinaavias Upgraded-nimelist nutiseadmete tarbimisharjumusi muutvat ettevõtet, mis pakub eeskätt Apple’i toodetele liisinguteenust, nentis, et tarbijad ei soovi uusi seadmeid osta, vaid kasutada neid teenusena – täpselt nii nagu Spotify ja Netflix kaotasid CDd ja DVDd ja pakuvad täisteenust. Roosna hinnangul on sarnane tarbimisharjumuste muutus toimumas ka finantssektoris, mistõttu nägid nad võimalust uue fintech-ette­võtte loomiseks – uue väärtuspakkumise võimaluse välja­arendamisega loob United Finance ettevõtetele unikaalse keskkonna oma teenuste ja klientide rahastamiseks.

“Kui pangad kasutavad finantsteenuste pakkumiseks küll palju erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, siis uus fintech-ettevõte asetab tehnoloogia finantsteenuste keskele, muutes finantseerimise ärimudelit ja ettevõtete teenusepakkumist lõpptarbijale.

Rahvusvaheline praktika näitab, et fintech-teenuse levik mõjutab positiivselt ühiskonna arengut, elavdab konkurentsi, aitab kaasa hindade korrigeerimisele ja tagab laiema juurdepääsu teenustele, mis on traditsiooniliselt alarahastatud ja -kasutatud,” tõi Roosna esile pakutava finantseerimislahenduse positiivseid mõjusid, nentides, et United Finance ASi teenused hakkavad kogu Baltikumis täitma seda tühimikku, mida teised finantseerimisasutused senini täitnud ei ole. 

United Finance ASi juhatuse liige Tõnis Vahesaar lisas, et uus finantseerimislahendus võimaldab erinevate sektorite ettevõtetel oma äriprotsesse muuta teenusekesksemaks, müües oma tooteid teenusena.

“Näiteks on taastuvenergiaseadmete kasutuselevõtt lõpptarbija jaoks kulukas, kuigi järjest suurema nõudlusega. Päikesepaneelide tasuvusaeg on pikk ja alginvesteering suur, kuid finantseerimislahendusi on vähe. Selleks, et energeetikaettevõte saaks müüa, paigaldada ja hiljem hooldada päikesepaneele ning lõpptarbija toota ja kasutada taastuvenergiat, viib United Finance teenusepakkuja võimalused ja lõpptarbija vajadused kokku, jagades finantseerimisriske. Tarbija ei pea tegema suurt alginvesteeringut, vaid tehing kajastub igakuisel elektriarvel, kus arvestatakse nii paneelide kulu kui ka toodetud ja tarbitud energia mahtu,” näitlikustas Vahesaar.

Lihtsustatult öeldes, United Finance’i lahendus võimaldab hakata erineva sektori ettevõtetel müüma oma tooteid teenusena.

Roosna lisas, et suurte ettevõtete kõrval võidavad fintech-lahendusel põhinevast finantseerimisteenusest ka väiksemad ettevõtted, kellele on kapital senisest kättesaadavam. “Rahvusvaheliste IT-ettevõtete kõrval saaksid ka kohalikud IT-firmad meie finantseerimissüsteemi alusel enda teenuseid ligipääsetavamaks teha. Näiteks müüa ettevõttele arvuti­pargi- ja serveri- või võrguhaldusteenust, ilma et peaks ise tellijale vajalikke seadmeid välja ostma ning enda taskust teenuse pakkumist rahastama – see vähendab ettevõtte krediidiriski ning muudab ka tarbijale teenuse kasutamise turvalisemaks,” selgitas Roosna.

Nii Roivainen kui ka Roosna nentisid, et United Finance’i pakutava finantseerimislahenduse vastu on olnud juba huvi ka rahvusvaheliselt, kuid esmalt peavad nad oluliseks finantseerimislahendust arendada kättesaadavaks Baltikumis ja Soomes.

“Tuues ettevõtte peakontori Soomest Eestisse, loome võimaluse kõigi ümberkaudsete riikide finantseerimisteenuste arendamiseks, panustades seeläbi veelgi enam Eesti majanduskeskkonda. See on meile oluline,” rõhutas Vahesaar.

Hendrik Roosna lisas, et United Finance’is saab tööd peaaegu 100 inimest. “Kuigi on veel vara prognoosida turumahtu Eestis, siis globaalsete IT-ettevõtete tegevus teenusepõhise turu arendamisel näitab tegelikult selget suunda ka meile,” avaldas Roosna lootust.

Hetkel kuum