22. veebruar 2018
Jaga lugu:

Gasell: Ehton OÜ – „Ettevõtte areng peab käima turuolukorrast sammu ees!“

Ehton OÜ teostatud betoonitööd Järvevana tee 7b büroohoone ehitusobjektil.  Foto: Ehton OÜ

Betoonitöödega tegelev Ehton OÜ alustas tegevust seitse aastat tagasi sooviga pakkuda läbipaistvat ja head teenust, baseerudes kogemusele ehitusvaldkonnas ning tihedale koostööle tellijatega.

Väga suur tähtsus on kontaktidel ja suhetel, pakkuda tellijale kindlaid täht­aegu ja neist kinni pidada.

Ehitusettevõtte eesmärk on olnud pidev järk-järguline kasv, omakapitali osakaalu suurendamine ning püüd areneda aina paremaks.„Betoonitööd on traditsiooniline valdkond, kus on keeruline imevidinatega võlutrikke teha. Tuleb luua usaldusväärsed suhted tööjõu, tellijate ja tarnijatega ning seejärel peab neid hoidma ja pidevalt arendama. Arenemise ja kasvamise nimel peab looma ka pidevalt kõigis kolmes valdkonnas uusi kontakte,“ ütlevad Ehton OÜ juhid Raido Matsik ja Teet Reinson, lisades, et TOPi jõudmine ei ole olnud nende jaoks eesmärk omaette, kuid see on meeldiv tunnustus tugevale meeskonnatööle.Nii Matsik kui ka Reinson on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja töötanud Merko Ehituses. Olles näinud ehitusturul tegutsevaid väikeettevõtteid, millel puudus ehitusobjektidel tööde juhtimise võimekus või tahe oma töid koordineerida, tekkis meestel soov luua head teenust pakkuv ettevõte, mis teeks tellijatega tihedat koostööd ega jääks kinni mugavustsooni.

Raido Matsik ja Teet Reinson Tõnismägi 11a objektil.  Foto: Eiko Kink

„Oleme ettevõtte arengut püüdnud edasi viia samm-sammult, iga aasta üks aste korraga. Meie eesmärk ei ole võtta suuri riske ning elada laenude peal. Kõige keerulisemaks võib seni tegelikult pidada aastat 2017, kuna meie üks tellijaid Bauschmidt OÜ pankrotistus ning sealt jäi saamata väga suur hulk raha. Suutsime selle üle elada tänu asjaolule, et meil puudub laenukoormus ja omavahendid on olemas,“ räägib Matsik raskematest aegadest. Reinson ütleb, et oluline on püüda tehtud vigadest õppida. „Väga suur tähtsus on kontaktidel ja suhetel, pakkuda tellijale kindlaid tähtaegu ja neist kinni pidada, oskus vastutada oma tööde eest ja oskus vastutada ka võimalike vigade eest. Probleemi ilmnemisel ei tohi pead liiva alla peita, vaid tuleb olukorraga tegeleda ja lahendused leida.“Hetkel töötab Ehton OÜs 25 inimest, kuid suurematel objektidel kasutatakse ka brigaade väljastpoolt oma ettevõtet ja alltöövõtjaid, teostades niiviisi töid pidevalt 3-4 objektil korraga. „Meie jaoks on tähtis pakkuda oma inimestele konkurentsivõimelist palka ning investeerida pidevalt nende arengusse. Ehitussektoris on oluline, et inimestel on olemas kindlustunne ja nad ei peaks homse pärast muretsema. Samas ei ole tugevate professionaalsete töötajateta võimalik toimivat organisatsiooni üles ehitada ning oleme väga tänulikud oma töötajatele, et nad on andnud Ehtoni arengusse nii suure panuse. Sellise meeskonnaga on äärmiselt hea koos töötada.“

Tõnismägi 11a on Ehton OÜ praeguse hetke suurim objekt.  Foto: Eiko Kink

Astub kandadele ka suurtele tegijatele

Ehton OÜ on täna veel käibenumbrite võrdluses suurte järel ja väikeste ees, kuid suudab konkureerida ka Eesti suurimate betoonifirmadega. On teada, et konkurents ehitusturul on üldiselt tugev ja iga töö saamise nimel tuleb vaeva näha, osaleda konkurssidel ja lisaks headele suhetele tellijatega loeb muidugi ka hind. Samas jätkub praeguses olukorras ehitusturul suuremas või väiksemas mahus tööd paljudele. „Meie siht on lisaks kasvamisele eelkõige tõsta efektiivsust ja kasumit ning selles osas on meil mitmeid mõtteid ka laienemise ja uute valdkondade kohta, aga selle muna munemiseni on veel aega,“ lausub Reinson, nentides, et tänastel headel aegadel tuleb valmistuda ka ehitusturu langemisele ning teha ettevalmistusi, et languse ajal suudaks ettevõte sama efektiivne ja jätkusuutlik olla. „Oleme veel noor ettevõte ja loodud eelmise majanduslanguse ajal. Tegutseva ettevõttena ei ole me täna veel kogenud majandustsükli tõusuperioodist langusperioodi minemist, see saab olema kindlasti suur väljakutse ja tuleb õppida suurematelt ja tugevamatelt,“ lisab Matsik.Ehton OÜ tegeleb põhiliselt betoonkonstruktsioonide ehitamisega, sealhulgas paigalvalu- ja montaažitööde, kuid ka müüritöödega. Oma suurimad objektid on Ehton OÜ teinud koostööd Mitt&Perlebach OÜ, Eventus Ehitus OÜ, Oma Ehitaja ASi, Bonava Eesti OÜga. Samuti on koostööd tehtud ka teiste Eestis tegutsevate peatöövõtjatega.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas