Taristu turuliider, kes käib innovatsiooniga kaasas

„Oleme turuliider energia ja telekommunikatsioonitaristu ehituse ja hoolduse vallas ning pakume energia- ja tootmisettevõtetele nutikaid digilahendusi Baltikumis ja Põhjamaades,” ütleb Empower AS juhatuse esimees Karla Agan.

Teistest samas sektoris tegutsejatest eristab Empowerit kaks olulist asja: esiteks on ettevõte oma sektoris Eestis ja Baltikumis selge turuliider. Märkimisväärse osa Eesti ja Baltikumi elektri- ja sidevõrkudest, mobiilimastidest ja tuuleparkidest on projekteerinud ning ehitanud Empower, kes neid ka hooldab.

Empower projekteerib, ehitab ning hooldab energia- ja telekommunikatsioonitaristut ning pakub energia- ja tootmisettevõtetele nutikaid digilahendusi  Foto: Triin Raa

„Teiseks oleme ühendanud n-ö klassikalise infrastruktuuri ehituse ja hoolduse tänapäevaste digilahendustega. Empoweris on juba paarkümmend aastat arendatud omaenda tarkvaratooteid ja -teenuseid, mida me pakume energiatootjatele, võrguettevõtjatele ja suurtootmistele. Meie tarkvara abil planeerivad mitmed elektritootjad oma tootmist, kauplevad sellega elektribörsil, haldavad nutiarvesteid ja mõõteandmeid ning kliendisuhtlust,“ selgitas Agan. „Samuti oleme oma majasiseste protsesside digitaliseerimisel olnud üks sektori eestvedajaid.“

Seitsmekümne aasta jooksul on Empower üles ehitanud laia teenuseportfelli ning nad toimetavad mitte ainult Eestis, vaid ka Baltikumis ja Põhjamaades. „Oleme olnud avatud mõtteviisiga ning läinud kaasa turu ja meie peamiste klientide arengute ning vajadustega. Näiteks kiire internetivõrgu projekteerimine ja ehitamine on mingis mõttes sarnane elektrivõrgu projekteerimise ja ehitamisega. Kogemust ühes vallas oleme saanud edukalt rakendada ka teises vallas. Samuti hoiame end aktiivselt kursis meie sektori arengutega mujal maailmas, sealhulgas taastuvenergeetika kiire arengu ja tööstuse digitaliseerimise uute lahendustega,“ lisas ta.

Lai haare ja võimalus õppida

Ettevõtte tegevusampluaa on muljetavaldav: nad projekteerivad, ehitavad ja hooldavad elektrivõrku (madal- ja keskpingest kuni kõrgepingeni), sidevõrku (fiiberoptika ja õhu kaudu leviv side), taastuvenergia tootmist (tuule- ja päikesepargid), tänavavalgustuse võrku, radarisüsteeme ja elektritranspordi taristut.

Tööandjana on Empower huvitav just tehnilise taustaga töötajale. „Tegeleme elukriitilise infrastruktuuri ja tootmisega, mis võimaldab seetõttu meie töötajatel osaleda väga suurtes ja ühiskonnale olulistes projektides, kus meie tööst sõltub sadade tuhandete inimeste igapäevane elukvaliteet, seda nii tööl kui ka kodus. Taastuvenergia, kiire interneti ja digilahenduste levik on tulevik ning Empoweri töötajatel on võimalus olla selle laine harjal,“ kinnitas ettevõtte juht. „Neile, kelle huvi on taastuvenergia, telekommunikatsiooni ja tööstuse digitaliseerimine, saavad Empoweris töötada koos oma valdkonna tippudega, nende kõrvalt õppida ning seeläbi ise kiiresti areneda. Oleme alati avatud uutele, energiast ja huvist pakatavatele inimestele, kes soovivad meie sektoris endale rakendust leida.“

Empower AS juhatuse esimees Karla Agan  

Juhatuse esimehe sõnul värbavad nad kõige rohkem inimesi valdkondadesse, mis moodustavad suurema osakaalu nende tegemistest: selleks on elektrivõrkude ehitus ja hooldus, kiire internetivõrgu rajamine, taastuvenergeetika.

„Ametikohtade vaatest värbame peamiselt projekti- ja tööjuhte, projekteerijaid ja elektrimontööre,“ räägib Agan ettevõtte vajadustest. „Uute töötajate värbamisel vaatame nende kvalifikatsiooni ja kogemust, aga aina enam ka nende võimet kiiresti õppida ja kohaneda. Uusi teadmisi ja oskusi saab alati õppida.“

Agan lisab, et kõikidele töötajatele pakutakse vajalikke erialaseid täiendkoolitusi ja uutel tulijatel aidatakse kiiresti ettevõtte meeskonda sisse elada.

Vähetähtis ei ole tõsiasi, et kuna Empower Grupp on tegev laiemalt Läänemere regioonis, jagatakse pidevalt kogemusi eri riikide vahel mitmetest uutest projektidest ja ettevõtmistest. Samuti on see täiendav karjäärivõimalus ettevõtte töötajatele, kus teadlikult toetatakse grupisisest arengut.

„Ka täna on mitmed meie inimesed seotud suurte projektidega nii Soomes ja Rootsis kui ka Lätis ja Leedus. Mitmed meie tänased juhid on Empoweris alustanud aastaid tagasi assistendi või insenerina, toetame majasisest järelkasvu väga aktiivselt.“

Märkimisväärse osa Eesti ja Baltikumi elektri- ja sidevõrkudest, mobiilimastidest ja tuuleparkidest on projekteerinud ning ehitanud Empower  Foto: Triin Raa

Tuleviku trendid

Valdkond, milles Empower tegutseb, läbib Karla Agani sõnul lähiaastatel nii Eestis kui ka Baltikumis väga suure infrastruktuuri uuendamise ja investeerimise perioodi. „Elektrivõrkude desünkroniseerimine Venemaast eeldab Baltikumi elektrivõrgu olulist tugevdamist ja uuendamist. Kiire internet jõuab lähiaastatel enamuste kodudeni. Samuti taastuvenergia tootmise maht peaks lähima kümne aasta jooksul kolmekordistuma. Lisaks transpordi elektrifitseerimine, mis hõlmab elektriraudteed ja autode laadimisvõrgustiku tihendamist, ja Rail Baltica,“ loetles Agan sektoreid, mis ootavad lähiajal arenguhüpet.

Ta kinnitas, et kõik prognoosid näitavad täna elektri kasutamise kasvu tulevikus, seda nii kliimapoliitika kui ka tehnoloogia arengu tõttu. „Empoweri kogemusi saab edukalt rakendada kogu selle taristu rajamisel, hooldamisel ja nutikal juhtimisel. Me oleme sektoris, kus lähiaastatel toimub väga suur transformatsioon – peamiselt taastuvenergeetika ja digitaliseerimise väga kiire arengu tõttu, aga ka üha laienev elektrifitseerimine annab tõestust, et tulemas on väga põnev aeg!“

HEA TEADA

• Empower AS on Empower Gruppi kuuluv ettevõte, mis tegutseb Baltikumis ja Põhjamaades

• Empower projekteerib, ehitab ning hooldab energia- ja telekommunikatsioonitaristut ning pakub energia- ja tootmisettevõtetele nutikaid digilahendusi

• Empower AS on erinevate nimede all tegutsenud alates aastast 1949

• Ettevõte on ehitanud tuhandeid kilomeetreid elektrivõrke ja rajanud sadu kilomeetreid sidekaableid

• Empower AS käive 2018. aastal oli 46 miljonit eurot

• Ettevõttes on 312 töötajat

Hetkel kuum