Millistel tingimustel saavad SEB-lt laenu põllumajandussektori ettevõtjad?

SEB koostöö põllumeestega algas juba Eesti Ühispanga ajal ja see sektor on jätkuvalt panga jaoks oluline. „Jätkame põllumeeste finantseerimist ja meie tähelepanu keskpunktis on vastutustundlik majandamine, samuti dialoog, et jõuda mõlemaid osapooli rahuldava tulemuseni,“ ütleb SEB Panga ärikliendihaldur Andrus Mägi.

Foto: Eiko Kink

Tulevikuvisioon ja selle jagamine

SEB Pank finantseerib nii ühistute kui ka ettevõtjate tegevust. Ühistute finantseerimine võib olla pisut keerukam, eriti olukorras, kus liikmed ei ole ühel meelel. Mägi sõnul on siin seega eelduseks tugevad kokkuhoidvad liikmed, kes on võimelised ja valmis ühistut toetama.

Ta lisab, et pank hindab kliendi sektorialaseid teadmisi ja kogemusi. Sealhulgas on väga hea, kui ettevõtjal on selge pilt oma praegusest olukorrast ning visioon sellest, kuhu tahetakse jõuda. Väga oluline on, et seda jagatakse pangaga – nii mõistab pank kliendi soove paremini ning saab anda ka finantsnõu, et saavutada ühiselt seatud eesmärgid.

Finantseerimise tingimused

Projekti analüüsimisel on tähtis aru saada tänasest finantsseisust ning prognoositavatest rahavoogudest. „Me ei eelda, et põllumees suudaks iseseisvalt koostada tipptasemel finantsprognoosi, aga soovime, et meile edastatakse ülevaatlik info, mille alusel on võimalik jõuda mõlemale osapoolele sobiliku lahenduseni,” ütleb ärikliendihaldur. Hinnanguid antakse seejuures tavaliselt ettevõtte kuni viie aasta keskmiste tulemuste pealt, et tasandada võimalikke ühekordseid mõjutajaid, näiteks ilmastikust tulenevaid kõrvalekaldeid.

Üldiselt pakub pank põllumaa ostuks 70% finantseeringut, kuid see ei tähenda tingimata, et laenuvõtja peab puuduoleva osa rahas panustama. Omafinantseeringuna saab mingil määral arvestada ka juba omandis olevaid põllumajandusmaid ning varasid, samuti on võimalik kasutada näiteks Maaelu Edendamise Sihtasutuse tuge.

Põllumaa tagatisväärtuse hindamiseks kasutab SEB peamiselt oma hinnangut, mis kujuneb maa-ameti hinnaülevaate ehk põllumaa kinnistute ostu-müügistatistika põhjal. „Valime tegevuspiirkonna ja nende andmete põhjal selgub hektari mediaan- ja keskmine hind,” selgitab Mägi. „Aktsepteerime ka välist eksperthinnangut, kuid antud sektoris kasutatakse seda võimalust pigem harva. Ehitustegevust finantseerime üldiselt väiksemas ulatuses, aga see sõltub juba konkreetselt projektist. Samas saab ka siin ära kasutada juba mainitud võimalusi omafinantseeringu osa vähendamiseks.”

Maksegraafiku puhul eeldab pank põllumaade ostu finantseerimisel kohustuste teenindamist kuni 20-aastase graafiku alusel, muudel sihtotstarvetel lühemalt. Näiteks ehituse finantseerimisel tagatakse reeglina kohustusi ka maadega, varieerub see suuremal määral. Kokkuvõtteks ütleb Mägi, et SEB on pika traditsiooniga põllumajandussektorit finantseeriv pank. Koos põllumeestega on läbi käidud nii kogu majandust kui ka seda sektorit tabanud rasked aastad ning selle käigus on tekkinud kogemused, mida põllumeestega jagada. „Ja veel kord: märksõnaks on kindlasti avatud suhtlus ning dialoog iga kliendi puhul,” rõhutab ta.

Leiame koos Teie ettevõttele sobiva finantseerimislahenduse

Planeerige ettevõtte tegemisi teadlikult. Videonõustamisel pangatöötajaga saate Teie ettevõtte vajadusi arutada ja koos sobivad lahendused leida.

Registreeruge nõustamisele pangakontoris või video teel.

Lisainfo agri@seb.ee

Hetkel kuum