averus ehk PPP

avaliku- ja erasektori koostöö

private-public partnership