5. november 1995 kell 22:00

Suuremad muutused kindlustusturul on ees

Senist Eesti kindlustusturu arengut on pidurdanud ebapiisav seadusandlik reguleeritus. Puudub kindlustuslepingut ja kindlustusmaakleri tegevust reguleeriv seadus.

Kindlustusseltsid, kelle kindlustustingimused pole vastavuses kindlustuslepingu seadusega, peavad oma tingimusi seaduse jõustumise järgselt korrigeerima. Kui kindlustusagent tegutseb vaid kindlustusseltsi volituse alusel, on kindlustusmaakler isik, kes esindab nii kindlustusseltse kui ka kliente, seepärast on oluline, et tema õigused ja kohustused oleksid täpselt reguleeritud. Kindlustusmaakleri seaduse jõustumine elavdaks veelgi Eesti kindlustusturgu.

Selgeks pole vaieldud kindlustusseltside maksustamise küsimused. Seltsid ei pea küll maksma osutatavate teenuste pealt käibemaksu, kuid seni on nii kahju- kui elukindlustusseltsid maksnud 5% tulumaksu kõigi laekunud preemiate pealt. Kindlustusseltsid kannavad ka kindlustusjärelevalve kulusid.

Palju problemaatikat on tekitanud kohustuslik liikluskindlustus. Arusaamatu on olukord, kus turustatava kindlustusliigi müüki tuleb näiteks Tallinnas kunstlikult piirata, kuna valitsuse kinnitatud tariif on selline, millega müües eraseltsid riskivad oma aktsiakapitaliga. Loomulikult oleks iga seltsi soov kujundada tariifid ise, lähtudes oma võimalustest.

Kindlustusseltsidele peatselt esitatav aktsiakapitali suurendamise nõue on põhjendatud, kuna väikese aktsiakapitaliga kindlustusseltsid kindlustavad peaaegu kogu riski edasi Euroopas ning seetõttu on neil pigem maakleri funktsioon.

Edasikindlustaja maksab kindlustusseltsile riski vahendamise eest komisjonitasu ning see on suurte riskide puhul suurem endale jäetavast kindlustuspreemiast. Aktsiakapitali suurendamine tähendab ka seni edasikindlustajatega sõlmitud raamlepingute ülevaatamist.

Eesmärgiga riske ning seega ka kindlustuspreemiaid Eestisse jätta on kindlustusseltsid omavahel sõlminud riskide kaaskindlustusi, mille puhul sõlmitakse kliendiga kindlustuslepingud kuni seadusega lubatud suurima riski piirini.

Kindlustuse areng Eestis pole toimunud nii kiiresti, kui näiteks on see toimunud panganduses. Tegelik püsiv Eesti kindlustusturg kujuneb mitmete aastate jooksul. Suuremad muudatused kindlustusturul on alles ees.

Hetkel kuum