10. detsember 1995 kell 22:00

Riigivararegistri loomine venib

Valitsuses 1. augustil vastu võetud riigivararegistri asutamise määruse järgi pidi register tööd alustama järgmise aasta aprillis.

«Olukorras, kus paljud riigivara valitsejad ei tea, mis vara nende käsutuses on, tekib probleeme tõepärase info saamisega,» rääkis rahandusministeeriumi riigivaratalituse juhataja Indrek Prank. «Hooneregistrisse ei ole väga paljud hooned üldse kantud ning paljudel rajatistel puudub igasugune tehniline dokumentatsioon, selle tegemine on aga väga kallis,» lausus Prank.

Selline olukord on Prangi sõnul eriti levinud kaitse- ja siseministeeriumis, kus puuduvad ehitiste kohta dokumendid ning ei teata täpselt ka hoonete suurust ja muid näitajaid, sealhulgas hoonete maksumust.

Valitsuse määruse järgi kantakse riigivararegistrisse kõik riigile kuuluv kinnis- ja vallasvara, mille soetamisväärtus on üle 50 000 krooni. Riigivararegistri põhieesmärk on saada ülevaade varast, mis riigile kuulub.

Juhul, kui tulevikus hakatakse seda vara müüma, siis register registreerib need tehingud.

Hetkel kuum