12. detsember 1995 kell 22:00

Kaubamaja aktsiad tõusevad?

Kus nad pääsevad, loo-mulikult tasub meie aktsiaid osta. Kui kõrgele nende hind tõuseb, sõltub sellest, kuidas areneb Eesti ja kuidas areneb selles keskkonnas kaubamaja. Kergem on vastata, kui suur on järgmisel aastal inflatsioon, kui ennustada, kui kõrgele tõuseb kaubamaja aktsia.

Arvan siiski, et vähegi arenemisvõimeliste ettevõtete aktsiad peaks tõusma. Ka kaubamaja puhul peaks lähiajal niimoodi minema. Kas see aeg kestab veel aasta, kaks või kolm, seda ei oska öelda. Vahest veel kauem, aga kõik sõltub firma arengust ja sellest konkurentsist, mis tuleb. Tunnetame, et konkurents pidevalt tõuseb.

Aktsiate hind sõltub ka näiteks sellest, mida ajakirjandus meie kohta kirjutab, aga see võib olla muidugi lühiajalise kõikumise põhjus.

Aktsiahinnad peaks klas- sikaliselt olema otseses sõltuvuses oodatavast dividendimäärast -- mida suurem määr, seda kõrgem hind. Mis dividende siis kaubamaja aktsiaomanikel oodata on? Vaevalt eriti suuri, sest kaubamaja investeeringud, ma arvan, päris lõppenud ei ole.

Teisalt võib Eesti oludes aktsia hinda mõjutada see, kelle käes aktsiad on. Näiteks investeerimisfondide aktsiad on väikeaktsionäride e mitteinstitutsionaalsete aktsionäride käes. Kaubamaja investorid on suurelt jaolt institutsionaalsed, nende puhul ei ole oodatava dividendimäära tähtsus niivõrd suur, ollakse rahul ka sellega, kui kasum reinvesteeritakse. Seega, lühemas perspektiivis märgatavat kasvu ei julgeks prognoosida, aga pikem perspektiiv annab kaubamaja aktsiatele head eeldused kasvuks.

Ütleks nii. Oleme kauba- majaga ärilistes suhetes ja kui partner täidab kõik oma kohustused korrektselt, järelikult läheb tal hästi. Ei näe ka mingit põhjust, et Tallinna kaubamajal peaks midagi halvasti minema hakkama. Vaevalt Viru kaubanduskeskuse avamine nii oluliselt mõjub. Kui kevadel avatakse Stockmann, siis mingil määral konkurents muidugi kasvab, ei ole kahtlustki. Aga kuivõrd Tallinna kaubamaja on Viru ja Stockmanni vahel, siis kliendid peavad kindlasti kaubamajast mööda minema, kui Stocmannist Virusse minna või vastupidi. Magada kaubamaja juhtkond ei tohi, aga ega neil halb ka ei ole.

Tallinna kaubamaja on üks edukamaid Eesti kapitalile erastatud ettevõtteid, seda on olnud võimalik aktsiaturul jälgida. Aktsiate hind on peale nende avalikku müüki pidevalt tõusnud, see näitab iseenesest, et ettevõtte on edukas. Arvan, et reserv kaubamaja aktsiate hinna tõusuks on olemas ka edaspidi. Sõltub konkurentide tegevusest ja sellest, kuidas objekt kinnisvaraks õnnestub vormistada, st maaostust. See aitaks kindlasti aktsiate tõusule kaasa.

Et kaubanduses tuleb kiiresti reageerida muutuvatele oludele hindade ja kaubavaliku suhtes, peaks kaubamaja juhtkonnal teada olema.

Hetkel kuum