4. jaanuar 1996 kell 22:00

Ootused 1996. aastal?

Võiks ehk öelda, et kõige enam ootan ja loodan stabiilse arengu jätkumist nii Eesti panganduses kui ärielus laiemalt. Järskude pöörete ja vapustuste aeg peaks olema meie jaoks mööda saamas. Nüüd tuleb leida kannatlikkust ja tarkust selleks, et hästi alustatu ka eduka lõpuni viia. Loodan, et 1996. aasta majanduskasv kujuneb suuremaks kui möödunud aasta ligikaudu 3%. Eesti Pank prognoosib praegu 1996. aastaks ligikaudu 4,5% kasvu, aga väga soodsate arengute korral poleks ka 5--7% mõeldamatu.

Konkreetsetest probleemidest, mis sel aastal lahendada vaja, võiks nimetada hoiusekindlustuse seadust, alusepanekut ekspordigarantii süsteemile, tingimuste loomist maareformi kiireks lõpuleviimiseks läbi hüpoteekinistitutsiooni loomise.

Meie jaoks on kõige täht-samad kaks küsimust. Esiteks -- kuidas läheb käima maa müük erastamisagentuuri kaudu, milleks volitused vabariigi valitsus detsembris andis. Volitused käivad küll ainult selle maa kohta, mis on nende ettevõtete all, millised on erastamisagentuur müünud, aga ka sellest tööst jätkub esialgu.

Ma ei saa ka täpselt öelda, kui palju maad me sel aastal jõuame ära müüa, sest see sõltub oluliselt meie finantsvõimalustest.

Jaanuaris selgub, kas ja kui palju me raha saame ja sellest sõltuvalt: kui suurelt saame ette võtta maa müügi. Teine tähtis küsimus on see, kuidas läheb infrastruktuuri erastamiseks etteval- mistamine, kui suur roll jääb siin erastamisagentuurile, milline saab olema kontseptsioon.

Meie tööga seoses on väga aktuaalne teema kaubandus Venemaaga. Kõigepealt peaksid poliitikud kokku leppima, et meie suhtes ei rakendataks sellist topelttolli. Ka on Vene pangandussüsteem praegu veidi kohmakas ja aeglane, tihti tekib probleeme raha liikumise ja kättesaamisega.

Aasta lõpus oli välisministeeriumis kohtumine Venemaa saatkonna kaubandusnõunikuga, kes oli kahe riigi suhete parandamise suhtes optimistlik. Ta avaldas lootust, et teatud nihked võivad aset leida juba suve alguses. Ootame Eesti-Ukraina vabakaubanduslepingu ratifitseerimist Ukraina poolt. Ja ka siin on teatud lootus, et kohe-kohe see juhtub. Ärimehed on minu teada juba stardijoonel ootamas. Nad loodavad, et see leping avab neile suure turu ja Ukraina on tõesti suur turg.

Inimesed on hakanud mõistma, et tuleb kärpida kulutusi. Naftasaaduste turg on praeguseks jaotatud ja kasumimarginaalid jäävad iga päevaga väiksemaks. Tasapisi jõutakse niikaugele, et peab hakkama leivakannikaid ühte kappi panema.

Paljud väiksed õlimüügifirmad ei ole teadvustanud kvaliteedi ja kvaliteedinõuete järgimise tähtsust. Nad on ses osas ratsutanud suurte firmade kukil. Kõigepealt lähevad meie leivad ühte kappi ikka kodumaiste firmadega. Võib-olla esialgu hakkame ühitama ainult teatud tegevusliike. Edaspidi suurenevad reklaamikulud, edukalt müümiseks on vaja suuri enesearendamise kulusid. Väikesed firmad seda teha aga ei suuda. Siin oleme hakanud koostööd tegema mitte ainult naftafirmadega, vaid kõigiga, kes tarbivad üksteise teenuseid.

Hetkel kuum