7. jaanuar 1996 kell 22:00

Harju tänava taastamine on põnev projekt

1996. aasta selgitab, kes saavad Harju tänava kruntide uuteks omanikeks.

Paistab, et Harju tänava kruntide ruutmeetri hind --3500 krooni, mis on enam kui kümme korda kõrgem tavalisest eramukrundi hinnast, huvilisi ei heiduta. Rohkem on küsimus selles, mida sinna teha lubatakse.

Vastavalt 1983. aastal välja töötatud muinsuskaitse tingimustele tuleb tänav taastada pommitamise-eelsel kujul. Kusjuures ei pea ennistama tingimata mitte kõige viimast hoonete kuju, vaid võib valida ka mõne varasema, mis oli arhitektuurselt väärtuslikum.

Kasutatavad tehnoloogiad võivad olla tänapäevased, samuti siseruumide lahendus. Soovitav on hoonete kasutuse polüfunktsionaalsus -- teenindus, kaubandus, bü- rood, korterid jne.

Mulle isiklikult tundub, et ilma maa-aluse parklata jääks majade kasutamine üsna ebamugavaks, vastavalt ka vähem tulusaks.

Osa krunte on tagastatud õigusjärgsetele omanikele, osa jäänud Tallinna linnale. Kuna omanikud elavad välismaal, on neil vähe rõõmu 22. novembril 1995. aastal vastu võetud tulumaksu seaduse muutmise seadusest. Nimetatud seadus vabastas maa esmamüügi korral tulumaksust ainult residentide, st inimeste tulud, kes elavad Eestis alaliselt või vähemalt 183 päeva maksustamisperioodi jooksul.

Samuti tuleb tulumaksu maksta, kui mitteresident oma kinnisvara peale laenu võtab. Seega võivad kehtivad seadused põhjustada mitmete väliseestlaste soovi pikemaks ajaks kodumaale tagasi pöörduda.

Ainult et terveks jäänud kodumajanduses on elanikud sees, neist mõnelgi endal varanduseks kuskil Pelgulinnas või Kalamajas üürilisi täis kõdumaja.

Sada aastat tagasi, kui toimus agraar-feodaalse ühiskonna asendumine tööstuslik-kapitalistlikuga, siis nüüd liigume hoogsalt tööstuslikust infoühiskonda, kapitalismi juba teist korda. Mil määral on võimalik säilitada parimat mööduvast perioodist, et mõnus haljasala taastada, olnut vormiliselt (näiteks keskaegsed fassaadid, katused) ja panna sellesse uus sisu, jääb algaval aastal ilmselt üheks põnevamaks Tallinna linnaehituslikuks küsimuseks.

Hetkel kuum