7. jaanuar 1996 kell 22:00

Lühiuudised

Loa andmine esialgu Maapanka raha paigutada soovinud välisinvestorile investeeringuks Virumaa Kommertspanga aktsiakapitali ei ole enam päevakorras, ütles Eesti Panga infoosakonna asejuhataja Kaja Kell.

Ta märkis, et Eesti Pank ei langeta enam põhimõttelisi otsuseid enne Eesti Pan-ga nõukogu istungit 9. jaanuaril. Eesti Pangal ei ole põhimõtteliselt välisinvesteeringutevastast hoiakut, lisas Kell.

Maapank ootas aasta viimaste päevadeni Eesti Panga luba, et Kesk-Euroopa investeerimisfirma võiks paigutada 35 miljonit krooni panga aktsiakapitali. Selle tulemusel ületanuks Maapanga omakapital kohustusliku 50 miljoni krooni piiri. BNS

Riisipere-Haapsalu raudteeliini tehniliseks reorganiseerimiseks kuluks 90 miljonit krooni, ütles endine teede- ja sideminister Kalev Kallo keskerakonna konverentsil «Keskerakond valitsuses 1995».

Kallo märkis, et raudteeliini sulgemise põhjused ei lähtunud majanduslikest kaalutlustest, vaid see sai teoks tehnilistel põhjustel. Tehniline ekspertiis näitas, et seda raudteelõiku ei saa sellises seisukorras kasutada, suurem osa sellest on ehitatud aastatel 1904-1905.

«Oleks olnud kuritegu sellel liinil inimestevedu jätkata,» lausus Kallo. Ta osutas ka sellele, et siiani kehtib 1993. aasta valitsuse määrus, millega riik on kohustatud raudteed 30 protsendi ulatuses eelarvest doteerima. Kahjuks ei täitnud järgnevad valitsused õigusakte, lausus Kallo. ETA

Täna arutab riigikohus metallikaubandusega tuntuks saanud ASi Primex kassatsioonikaebust Tartu ringkonnakohtu otsuse suhtes. Ringkonnakohus tühistas eelmise aasta oktoobris Tartu linnakohtu 12. mai otsuse, millega jäeti Primexi pankrott välja kuulutamata.

Tartu linna maksuamet esitas pankrotiavalduse Primexi vastu 1994. aasta sügisel, nõudes firmalt tasumata ettevõtte tulumaksu, käibemaksu, intresse ja trahve kokku 7,334 miljoni krooni eest. Primex vaidlustas mak-suameti ettekirjutuse. Maksuamet väidab, et pole kaebust saanud. Seejärel taotles Primex kaebamistähtaja ennistamist, ükski kohtuinstants ei rahuldanud aga taotlust.

Maksuameti esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv on avaldanud veendumust, et tegelikult on Primex maksejõuetu olnud juba 1994. aasta sügisest. Kui riigikohus ei rahulda Primexi kassatsioonikaebust, hakkab Tartu linnakohus taas arutama maksuameti ettekirjutust ja seda, kas Primex on välisosalusega aktsiaselts ja kas talle laieneb tulumaksusoodustus või mitte. ÄP

Täna otsustab Mustamäe linnaosa valitsus, milline firma hakkab haldama Kadaka autoturgu, ütles linnaosa vanema asetäitja Ain Lillepalu. Äripäeva andmetel konkureerisid uue haldaja leidmise konkursil AS Kelleron ja Mustamäe Autokeskuse AS.

Mustamäe ja Haabersti linnaosade valitsuste poolt haldajale esitatud tingimuste kohaselt peab autoturu haldaja tasuma nii Mustamäe kui Haabersti linnaosade valitsustele 30 000 krooni kuus, koostama detailprojekti autoturu ala kohta, lahendama parkimise küsimuse, ehita-ma välja sanitaarsõlmed ja objekti valgustuse, tagama turvateenistuse.

Samuti peab uus haldaja peale õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist sõlmima lepingu uue maaomanikuga.

ASi Kelleron juhatuse esimehe Meelis Kreegi sõnul on Kelleron nõus investeerima autoturu piirkonda aasta jooksul 1 001 000 krooni. Eelmise aasta lõpuni haldas Kadaka autoturgu OÜ Volger. ÄP

ASi Walko juhatuse homsel koosolekul võtab ettevõtte juhatus vastu otsuse, et neil ei õnnestunud müüa riigi omanduses olevat aktsiapakki Walko aktsionäridele ning annab aktsiate müügi erastamisagentuurile tagasi.

«Vastavalt erastamisagentuuri nõukogu otsusele korraldab agentuur nüüd riigi omanduses olevale aktsiapakile avaliku enampakkumise, kus võivad osaleda kõik,» selgitas Walko juhatuse esimees, erastamisagentuuri läbirääkimiste osakonna peaspetsialist Boris Polov.

Walko juhatus pakkus novembri lõpus riigi omanduses olevaid aktsiaid esialgu ainult Walko paarisajale aktsionärile. Müüa pakuti 4612 A-aktsiat ühe aktsiapakina, hinnaga 11,069 miljonit krooni. Polov ei välistanud tookord, et Walko töötajate hulgas leidub vähemalt üks grupeering, kes võiks pakkumuse teha. Paraku ei saabunud kuu aja jooksul juhatusele ühtki aktsiate kontrollpaki ostu soovi.

«Ei saa öelda, et kaasomanikel huvi ei olnud,» rääkis Walko väikeaktsionäride esindaja juhatuses, ametiühingu esinaine Leida Pettai. «Ettevaatlikuks tegi aga see, kui asuti kaaluma, kui palju ja kui kindlad on allhanketöö lepingud, kas ettevõte on tulevikus üldse tööga kindlustatud.» ÄP

Silja Line vedas möödunud aastal kokku 5,6 miljonit reisijat ehk poole miljoni võrra rohkem kui 1994. aastal. Laevakompanii tegevdirektori Lars Wendelini sõnul toimus juurdekasv peamiselt Tallinna liini arvel.

Silja Line'i Tallinna liini reisijate arv kasvas mullu 886 000 reisijani, võrrelduna 348 000 reisijaga 1994. aastal. Wendelini sõnul peaks liiklus Helsingi ja Tallinna vahel veelgi kasvama.

Silja Line'i Rootsi reisidel kasvas reisijate arv vaid 10 tuhande reisija võrra 4,4 miljonini. STARTEL -- BNS

Valitsus ei kinnitanud neljapäeval uusi põlevkivi ja elektrienergia hindu, kuna valitsusliikmed soovisid täpsemalt teada, millele uued hinnad tuginevad ja millest koosnevad, teatas majandusminister Andres Lipstok.

Majandusministeeriumi asekantsleri Arvi Hamburgi sõnade kohaselt vaatab ma-jandusministeerium kahe nädala jooksul RE Eesti Põlevkivi ja RE Eesti Energia esitatud hinnataotlused uuesti üle ja esitab need valitsusele.

Majandusministeerium ning põlevkivi ja elektrienergia hinnakomisjon on seisukohal, et elektrienergia ühe kWh hind peaks käesoleva aasta 1. juunist tõusma kodutarbijale koos käibemaksuga 39 sendilt 49 sendini ja tööstustarbijale 33,5 sendilt 43 sendini ilma käibemaksuta.

Põlevkivi ühe tonni kesk-mine hind tõuseks 74,8 kroonilt 90 kroonini. Hinnakomisjon on teinud ettepaneku, et õlitööstusettevõtetele müüdava põlevkivi hind tuleb järgmiseks kaheks aastaks külmutada.

Hinnakomisjoni esimees akadeemik Ilmar Öpik on seisukohal, et kui valitsus aktsepteerib hinnakomisjoni välja pakutud uue hinnatõusu, siis jäävad need hinnad kehtima edaspidi kaheks aastaks.

Praegused põlevkivi ja elektrienergia hinnad hakkasid kehtima alates eelmise aasta 1. oktoobrist. ÄP

Tallinna Kaubamaja eelmise aasta käive oli üle 500 miljoni krooni, millest brutokasum moodustas ligi 40 miljonit krooni.

ASi Tallinna Kaubamaja peadirektor Peeter Tohver ütles, et ta on kaubamaja majandustulemustega päris rahul. «Eelmisel aastal sai palju ümber ehitatud ja ümber tehtud, mistõttu rütm oli häiritud,» märkis Tohver. «Need kasumi ja puhaskasumi plaanid, mida me kavandasime, said täidetud ja isegi ületatud.»

Selleks aastaks prognoosib Tallinna Kaubamaja peadirektor käibe suurenemist. «Käive peaks tänavu suurenema 20--30 protsenti,» sõnas Tohver.

Tallinna Kaubamaja 1994. aasta käive oli 324 miljonit krooni ja kasum 21,8 miljonit krooni. BNS

Eesti--Soome vahendusfirma Veli ja Veljed nõuab Püssi puitplaaditootjalt AS Repo Püssi Vabrikud 200 miljonit marka (üle 530 mln krooni) aasta enne tehase erastamist sõlmitud lepingu täitmatajätmise eest.

Kohtla-Järve linnakohtu kohtunik Anu Ernits ütles ajalehele Postimees, et AS Veli ja Veljed esitas hagi Püssi PPK vastu juba eelmise aasta alguses, nõudes tehaselt 1992. aastal sõlmitud lepingu täitmist. Kohtuniku sõnul märtsis asja käik poolte huvi puududes soikus. Asja järgmine kuulmine on 14. veebruaril.

Erastamisagentuur müüs RASi Püssi PPK eelmise aasta alguses ASile Püssi Repo Vabrikud. Ostja võttis üle ka tehase võlad 25 miljoni krooni ulatuses. BNS

Eelmisel aastal registreeriti kaheksa korda rohkem katastriüksusi kui 1993. aastal ja üle kolme korra rohkem kui 1994. aastal.

Keskkonnaministeeriumi pressisekretär ütles, et 2. jaanuari seisuga on riiklikku maakatastrisse kantud 25 154 katastriüksust kogupindalaga 233 507 hektarit. 1995. aastal registreeriti 18 191 katastriüksust kogupindalaga 123 480,1 hektarit. BNS

Kanal 2 juhatuse esimees Ilmar Taska lisas eelmises Äripäevas ilmunud artiklile «Kinnevik leidis vajaliku partneri», et saatjate ümberjagamisel lähtuti kehtivatest seadustest. Minister Jaak Aaviksoo kinnitab talle saadetud kirjas, et Peeter Oleski käskkiri 27.09.94, millega saatjad ümber jagati, oli vastavuses seadusega. ÄP

Hetkel kuum