18. jaanuar 1996 kell 22:00

Eestil on 146 rahvusvahelist standardit

«Et saada Euroopa Liidu liikmeks, peame saama Euroopa standardikomitee täisliikmeks,» selgitas Endla Fandberg. «Üks tingimus selleks on aga, et peaaegu kõik Euroopa standardid peaksid olema kasutusele võetud rahvusstandardina. Nende minimaalne arv on 2000--3000.»

Standardinõukogu juhatus alustas eelmisel nädalal Eesti standardimise arengukava koostamist. Täna puudub Eestil veel enamik põhistandardeid -- nagu näiteks joonestamise-, ühikute-, valuuta- ja maade koodide standard.

Eelmisel aastal oli standardiamet akrediteerimistegevuses edukas -- euronormide järgi leidis kinnitamist 18 laborit ja üks sertifitseerimisorgan. Uue tegevusalana alustati tollimõõtmisorganite litsentsimisega. Kokku tunnustati 15 firmat, kes tegelevad tollimõõtmistel kaupade kvaliteedi ja koguste hindamisega.

Lähiajal taotleb Eesti standardiamet enda vastuvõtmist Euroopa koostööorganitesse.

«Pärast seda on meil lootust kirjutada alla katsetulemuste sertifitseerimistulemuste vastastikuse tunnustamise leppele, mille järel kõiki meil tegutsevat kahtkümmet seitset laborit ja viit sertifitseerimisorganit tunnustaks terve Euroopa,» lisas standardiameti peadirektori asetäitja Viktor Krutob.

Hetkel kuum