18. jaanuar 1996 kell 22:00

Probleemid ringhäälingu saatekeskuse loomisega

Naestema sõnul on ministeerium seisukohal, et RE Eesti Telekom ringhäälingu saatekeskuse baasil riiklikku aktsiaseltsi moodustada on võimalik ka ringhäälinguseaduse abil, kus on määratletud aktsiaseltsi moodustamise tingimused.

«Alates uue äriseadustiku kehtima hakkamisest pole moodustatud ühtegi riigi osalusega äriühingut,» sõnas Naestema. «Katse moodustada lennujuhtimiskeskuse baasil riigi aktsiaselts näitas ilmekalt, et olemasolevas seadustikus on mõned tühikud, mis puudutavad riigi osalust juriidilistes isikutes,» märkis ta. Naestema sõnutsi saatis valitsus aktsiaseltsi moodustamise eelnõu justiitsminsteeriumisse, kes peab otsustama, kas see on ringhäälinguseaduse järgi juriidiliselt võimalik.

Ringhäälinguseaduse kohaselt pidi loodav riigi aktsiaselts, kellele kuuluks ligi 80 raadio- ja televisioonisaatjat üle Eesti, jaanuarist üle võtma kõik saatekeskuse saatjad ja saatevõrgud. Pärast ettevõtte moodustamist võib riik müüa osa aktsiaid tingimusel, et aktsiate kontrollpakk jääb riigile.

RE Eesti Telekom peadirektor Toomas Sõmera ütles, et tal on olnud kontakte potentsiaalsete investeerijatega, kes tundsid huvi RASi Ringhäälingu Saatekeskus vähemusaktsiate vastu. «Kui aktsiaselts on moodustatud, tahame teha ettepanekud investoritele Inglismaal, Prantsusmaal, Rootsis ja ka muudes Euroopa riikides,» lausus Sõmera. Ta märkis, et probleeme tekitab teede- ja sideministeeriumi tariifikomisjoni otsus tõsta elektersideteenuste hinda vaid 1,2 korda. Sõmera sõnul on nende tariifidega ringhäälingu saatekeskuse rentaablus vaid 10%. «Kui arvestada, et uued tariifid ei lähe käiku aasta algul, vaid paar kuud hiljem, siis kukub ettevõtte rentaablus 5--6 protsendile ning pärast seda ei jookse meie peale tormi ükski välisinvestor,» selgitas Sõmera.

Sõmera ütles, et aktsiakapitali suurendamine 100-- 150 mln krooni võrra tagab ringhäälingu saatekeskusele investeeringud kolmeks kuni neljaks aastaks. «Selleks ajaks peaks aktsiaseltsis rentaablus olema vähemalt 25%, et hakata saatekeskusse oma raha investeerima,» märkis ta.

Hetkel kuum