18. jaanuar 1996 kell 22:00

Tolliameti töö tõhustub

Kuigi lõviosa tolliameti laekumistest moodustas käibemaks, on siiski suurenenud ka trahvidest (4,4 miljonit krooni), tollieeskirja rikkumisest (20,4 miljonit) ning erikonfiskeerimisest (0,34 miljonit) laekunud summad. «See viitab ainult sellele, et toll on hakanud efektiivsemalt tööle,» kinnitas tolliameti peadirektori asetäitja Rein Velling. «Lisaks erikonfiskeeris tolliamet ligi 0,5 miljonit liitrit alkoholi ja 10 miljonit sigaretti.»

«Eelmisel aastal tehtud tollitööd iseloomustab ka asjaolu, et mõned kaubad või vedajad on hakanud vältima osasid piiripunkte või tolliposte,» rääkis tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Ülo Järv.

«Naabritega on meil usalduslikud suhted,» kinnitas Velling. «Selle kinnituseks on riikidevahelised lepingud vastastikuse abi kohta tolliasjades, mis on sõlmitud riikidega, kellega Eestil on aktiivsem suhtlemine.»

Koostöös ELi abiprogrammiga Phare on tolliamet ehitamas piiripunkte kogu Eesti piiri ulatuses. Eelmise aasta suurimaks sündmuseks peavad tolliametnikud aga Ikla piiripunkti suure katusealuse ja viilhalli käikuandmist. Tööd on käimas ka Narvas ja Koidulas ning ettevalmistamisel on Luhamaa piiripunkti ehitus. «Võrreldes eelmise aastaga kandub see töö põhiliselt üle Eesti--Vene tollipiirile,» kinnitas Ülo Järv.

Eelmisel aastal jätkus ka tolliladude lisandumine üle kogu Eesti. 1. jaanuari seisuga on Eestis loa saanud 11 privaattolliladu, 41 avalikku tolliladu ja 12 tolliterminaali.

1. novembril rakendunud uue tollitransiiti käsitleva korra järgi nõuti tagatisi kõigi transiitkaupade kohta. Lähtuvalt vajadusest on Eestis tänaseks vormistatud 49 tollimaaklerit ning 53 printsipaali.

Hetkel kuum