23. jaanuar 1996 kell 22:00

Autorite ühing nõuab Eesti Raadiolt 5,5 miljonit

Autorite ühingu tegevdirektori Kalev Rattuse väitel on ringhäälinguseaduses sätestatud, et autoritele tuleb maksta õiglast tasu. Selle üle, milline peaks olema õiglane tasu, käibki kohtuvaidlus, kinnitas Rattus.

Autorite ühingu tegevdirektor lähtub oma arvestustes sellest, et Eesti Raadio annab iga päev eetrisse 72 tundi saateid, millest 60 protsenti moodustavad muusikaprogrammid. Rattuse väitel pärineb 90 protsenti mängitud muusikapaladest autoritelt, keda esindab autorite ühing. Kui võtta ühe loo keskmiseks pikkuseks kolm minutit, on Eesti Raadios aasta jooksul eetris ligi 230 000 helindit. Õiglaseks autoritasuks peab Rattus 20 krooni ühe laulu pealt. Arvestades ka elukallidust, võlgneb Eesti Raadio autorite ühingule enam kui 5,5 miljonit krooni, ütles Rattus.

Eesti Raadio jurist LiinaUrb- oja ütles, et riigiraadio pole kunagi keeldunud autoritasu maksmast. Küsimus on ainult autoritasu suuruses. Eelmise aasta lepingus fikseeritud 665 000 krooni arvutamise aluseks oli kokkulepe, et autoritasuks maksab Eesti Raadio ühe protsendi oma eelarvelistest vahenditest ja 2,5 protsenti reklaamitulust.

Urboja väitel pole autorite ühing riigiraadioga peetud läbirääkimistel suuremat summat neilt nõudnud. Tänase seisuga on Eesti Raadio Urboja sõnul kokkulepitud 665 000 kroonist suurema osa tasunud. Järelejäänud summa loodetakse maksta veebruaris, nagu maksegraafik ette näeb.

Autorite ühingu nõude aluseks olevat kahekümne krooni suurust autoritasu helindi iga esituse eest ei osanud Urboja kommenteerida. «Eesti Raadio on valmis ka rohkem maksma, kuid meil paraku puuduvad selleks võimalused,» väitis Urboja.

Urboja sõnul võiks Eesti Raadio maksimaalselt eraldada autoritasudeks käesoleval aastal poolteist protsenti eelarvest ja maksimaalselt kolm protsenti reklaamitulust. Käesoleva aasta lepingu üle autorite ühinguga praegu vaieldakse.

Eilne eelistung Tallinna linnakohtus lükati Eesti Raadio palvel edasi. Eesti Raadio peadirektor Peeter Sookruus soovis ise kohtule selgitusi jagada, paraku ei olnud tal selleks eile võimalust, lausus Liina Urboja.

Hetkel kuum