23. jaanuar 1996 kell 22:00

Värviline monitor on sageli mõttetu kulutus

Üldpõhimõte arvuti hankimisel on: kompuutri konfiguratsioon peab olema tasakaalus töö vajadustega. See tähendab, et arvuti erinevad osad peavad olema sobilikud ülesande täitmiseks, milleks neid vajatakse. Muidu maksate te tuhandeid kroone teile tarbetu luksuse eest. Tavaliselt ei mõeldagi tõsiasjale, et näiteks enamik keskmist mõõtu firmade asjad -- raamatupidamine, tekstide töötlus ning nende säilitamine -- vajavad tegelikult õige vähe arvutiresurssi ja kõige vähem värvilist monitori. Just alustavad firmad -- ja mõnikord ka pikaajaliste ärialaste kogemustega ettevõtjad -- lihtsalt aktsepteerivad asja sisusse süvenemata müüjate pakkumised. Ega süüvi küsimusse, milleks on tarvilik see või teine rahakulutus arvuti juures.

Kui muudel juhtudel ei ole minimaalsest vajalikust paremate osade kasutamisest otsest kahju karta -- jättes arvestamata kulutatud raha --, siis asutustesse ostetavad moodsad ja kallid värvimonitorid kipuvad oma peremeestele karuteenet osutama. Nimelt on värvimonitor, võrreldes sama lahutusvõimega mustvalge kuvariga, palju sugestiivsem aparaat. Inimpsüühika reageerib tugevalt just nimelt värvidele, mitte aga vaadeldava kujutise teravusele. Töö on aga koht, kus inimene peaks võimalikult rahulikuks jääma. On otstarbekas, kui inimene kasutab tööriistu, mitte aga aparaadid ei sugereeri inimest.

Tänu nimetatud tõsiasjale ja arvutite eripärale multifunktsionaalsete tarbeesemetena kipuvad värvimonitorid muutuma mängude ketramise vahendiks. Väheoluline on, et sellega aega kaotsi läheb. Tõsine probleem tekib siis, kui arvutimängud tapavad firmas töömeeleolu.

Töötegemise nullimine on ainult värvimonitoride eripära. Seda just tänu nende sugestiivsusele. Seni pole kuulda olnud, et keegi -- olgu siis kodus või tööl olles -- ööpäevade viisi mustvalge kuvari taga arvutimänge mänginud oleks. Lihtsalt inimene on seal niipalju rohkem täie teadvuse juures.

Müüjast professionaali ei saa süüdistada, kui ta aktiivselt ostjale odavamat ja järelikult vahendajale vähem tulutoovat kaupa ei soovita.

Kuigi allakirjutanu suhtub umbusklikult väitesse, nagu võiks kiirgus arvuti ekraanilt inimestele tõsiseid kahjustusi tekitada, ei maksa unustada, et mustvalges kuvaris peitub üks elektronkahur, värvilises aga kolm. Seega nii ekraanikiirgus kui arvuti taga tekivad võimalikud magnetväljad (viimastega on tõepoolest probleeme) mõjuvad kolmekordselt.

Kokkuvõtteks võib öelda: mustvalged kuvarid kipuvad viimasel ajal unarusse jääma täiesti teenimatult. Tegelikult oleksid nad parimaks lahenduseks paljudel töökohtadel. Ainult suurte disaini- ja kujundustööjaamade juures on värvimonitoridel eeliseid. Mustvalge kuvari eelis on eelkõige rahulikku tööatmosfääri soosiv iseloom, aga ka madalam hind ja oluliselt madalam kiirgus- ja magnetväljade nivoo.

Hetkel kuum