25. jaanuar 1996 kell 22:00

Kood 0101 tähendab ärajäävat kohtumist

Ehk olete näinud, kuidas teie sõbra või kolleegi tikutopsisuurusesse teksti vastuvõtjasse -- peilerisse ehk piiparisse -- klõpsatab ühel hetkel salapärane numbrikombinatsioon. Teile arusaamatu numbrijada 0101 tähendab aparaadiomaniku jaoks näiteks ärajäävat kohtumist, 01 kiiret helistamist abikaasale, 001 tunni aja jooksul vajadust koju minna jne.

Tegemist on numbripeileriga, millele saadetud koodid sisaldavad saatja ja saaja jaoks üheselt mõistetavat informatsiooni. Lennukale fantaasiale rakendust pakkuv koodidesüsteem võimaldab kombineerida kasvõi sadakond käsklust, kui asjaomased isikud vaid suudaksid nende tähendust meelde jätta. Tihti vajaminevate koodide nimekirja võib peileri kasutaja segaduste vältimiseks kleepida aparaadi tagaküljele.

Mujal maailmas enam, Eestis vähem levinud numbripeilerteenust kasutakse peamiselt selleks, et saatja jätab oma telefoninumbri, kuhu teate saaja võib tagasi helistada. Paljud numbripeileri omanikud on aga kurtnud meie telefoniinfrastruktuuri kesise arengu üle, mis ei võimalda 2--3 minuti jooksul leida telefoni, kust saadetud numbrile helistada.

Kui kasutada kokkulepitud koode või võtta tagasihelistamiseks kauem aega, rahuldab odavam numbripeiler siiski hädapärase sidevajaduse.

Nõudlikumale sidevajajale numbripiiparist ei piisa, tema peab omale muretsema suuremate võimalustega tekstipiipari. Kui mujal maailmas informeeritakse ka tekstipeileritega inimest peamiselt sellest, kuhu ta peab tagasi helistama, siis Eestis on need aparaadid leidnud veidi teistsuguse turuni?i.

Nimelt saadavad inimesed tekstipeileritele tihti teateid, mis tingimata ei eelda tagasihelistamist. Sageli edastatakse piipariomanikule mingi käsklus, palve või probleem, miks temaga tahetakse ühendust võtta.

Et peilerside on odavamaid raadiosidevahendeid, siis vastavalt sellele on kujunenud ka kasutajate ring, kuhu kuuluvad nii koolilapsed, kellele vanemad saadavad tungivaid nõudmisi kohe koju tulla, kui ka väga liikuvad ärimehed, kelle kolleegid hoiavad neid kursis firma asjadega. Hädavajalik on peiler operatiivtöötajatele või inimestele, kes peavad oma lii-kumist keskusega kooskõlastama.

Nii on aparaat sobiv firma autojuhile, kellele võib anda korraldusi minna läbi sellest või teisest kohast ja tuua seda või teist kaupa. Vastasel korral tuleb autojuht vahepeal kontorisse ja läheb seejärel uuele ringile, tekitades nii vähemalt kaks tühja otsa.

Peilerikasutajate põhiseltskonna moodustavad seega liikuva töö või eluviisiga inimesed, kes leiavad, et mobiiltelefon on nende jaoks liiga kallis, ning kes rahulduvad ühepoolse sidega.

On ka neid, kes kasutavad peilerit mobiiltelefoniga paralleelselt, kuna piipar jätab inimesele võimaluse ise otsustada, kas ja kuidas ta saadetud teatele reageerib. Pealegi on rida kohti, nagu kinod, teatrid, restoranid, koosolekud, kus kultuursed inimesed oma mobiiltelefoni välja lülitavad.

Peilerile saadetud teate võib aga igaüks ka sellistes kohtades vaikselt läbi lugeda, ilma et see teisi häiriks. Ka tuleb mobiiliomanikel pahatihti tegeleda nädalavahetustel ebameeldivate tööasjadega, kuna kaaskodanikud teavad nende telefoninumbrit.

Väljalülitatud mobiili tõttu võivad aga mööda minna ka tähtsad kõned. Tekstipeilerile võib saata piisaval hulgal infot selleks, et inimene saaks otsustada, kuidas edasi käituda.

Piipareid on võimalik grupeerida. Grupinumbri olemasolul võib saata teate näiteks kõikidele firma töötajatele. Nii saadakse teada koosolekutest, nõupidamistest, muudatustest firma struktuuris, ilma et seina peal peaks hoidma suurt paberilehte vajaliku infoga. Seda paberit võib seinal muidugi ka hoida ning saata piiparile teade «Lugege infolehte!» Pärast kõigile saadetud teadet ei saa keegi öelda, et ta pole kuulnud-näinud.

Nagu järgmisel leheküljel olevast tabelist näha, sõltub tekstipeileri hind eelkõige teate võimalikust pikkusest, salvestatava teate mahust, ekraani suurusest ja muust. Odavamad aparaadid võimaldavad vastu võtta kuni 80tähemärgilisi teateid, suuremad ja võimsamad ning ühtlasi kallimad peilerid kuni 1000märgilisi teateid. Seejuures säilitavad kõik aparaadid mälus mingi hulga teateid.

Kui tulevane peileriomanik peab otsustama, kuidas erinevate mudelite vahel valida, tuleb tal esmalt selgeks teha, kes ja kuidas hakkab teateid saatma. Kõige lihtsam ja laiemalt levinud variant on teha seda operaatori kaudu, mis võimaldab kontakti teise inimesega, kuid võib väga isiklike teadete saatmisel tõrkeid tekitada.

Teine võimalus on teateid saata vastava programmi olemasolul masinatega: arvuti, Interneti jt tehniliste vahendite abil. Kui teateid saadetakse operaatori kaudu, piisab üldjuhul 100märgilisest teatest. Niipea kui tekib võimalus saata teateid arvutist, muutub jutt lennukaks ning pahatihti ei piisa enam 400 märgistki. Tavalisim teade «Helista» või «Vajan sinu abi» mahub kenasti 80märgilisele peilerile. Kui antakse pikem instruktsioon, nt kuidas sõita suvilasse, kus toimub mõni pidu, on vaja suuremat aparaati.

Suurimatel aparaatidel on võimalik kasutada mitmesuguseid lisamugavusi. Nii võib peilerist lugeda kino- või telekava, Keno loto või Victor Extra võidunumbreid, ilmateadet, ETA või BNSi teateid ning valuutakursse. Piipariomanik võib-olla vajab sellist võimalust küll 4--5 korda kuus, kuid tal on kindlustunne, et vajaduse korral piisab vaid pilgust peilerile. Samuti on peilereid võimalik kasutada äratuskellana. Olgu siis hommikuse äratajana või päeva keskel olulise sündmuse meeldetuletajana.

Kasutaja seisukohalt on oluline võrk, kus aparaati saab kasutada. Erinevatel operaatoritel on erinevad tööpiirkonnad. Kui mobiiltelefoni on võimalik hiljem teise võrku ümber lülitada, siis peilerid on valmistatud kindlal sagedusel kindla operaatori jaoks. Seega puudub võimalus aparaate teise võrku ümber registreerida. Loomulikult tuleb vaadata leviala kaarti ning analüüsida, millistes piirides peilerit kasutama hakatakse, ning uurida, milline on side kvaliteet lubatud levialal.

Hetkel kuum