30. jaanuar 1996 kell 22:00

Kohus arutas endise EKP maja kuuluvust

Justiitsministeeriumi esindanud asekantsler Juhan Parts kinnitas, et Eesti Vabariigi ülemnõukogu 1991. aasta 27. augusti otsuse, mis tunnistas riigi omandiks kogu Eesti territooriumil asuva NLKP ja ÜLKNÜ vara, järgi kuulub maja Eesti riigile. Ülemnõukogu otsus ilmus Riigi Teatajas ja oleks Partsi sõnul pidanud olema kättesaadav Kentmanni 13 praegustele omanikele, ASile MKE ja ASile Kapet, keda Parts nimetas pahauskseiks omanikeks. Tema väite kohaselt oli hoone tegelik omanik NLKP.

ASi MKE ja ASi Kapet esindav vandeadvokaat Märt Leedu märkis, et 1991. aastal kehtis Eestis omandiseadus, mis ütleb, et keegi ei tohi omanikult vara ära võtta, välja arvatud seadusega ettenähtud juhul. «Pealegi näeb omandiseadus sel juhul ette kohustuslikku hüvitust,» märkis Leedu. Tema teatel ei vasta ülemnõukogu otsus põhiseadusele ja seetõttu tuleks taotleda selle otsuse tunnistamist seadusevastaseks.

Kentmanni 13 maja anti valitsuse 1991. aasta 10. oktoobri määrusega Eesti-meelsele EKP-le ja hiljem Eesti demokraatlikule tööparteile tasuta kasutada. 1991. aasta detsembris sõlmiti müügileping MKE ja Eesti demokraatliku tööpartei vahel, 1992 kevadel müüdi osa hoonest ASile Kapet.

Kohtuvaidlus algas 23. märtsil 1994. Tallinna linnakohus jättis 4. mail 1995 justiitsministeeriumi hagi omandiõiguse taastamise kohta rahuldamata. Ministeerium esitas apellatsioonikaebuse ringkonnakohtusse. 1995. aasta oktoobris otsustas kohus saata asja Tallinna linnakohtusse täiendavaks läbivaatamiseks. Linnakohus teeb otsuse teatavaks 9. veebruaril.

Hetkel kuum