30. jaanuar 1996 kell 22:00

USA reformib maksusüsteemi

Need ettepanekud ei ole uudsed. Tulumaksusüsteemi on püütud lihtsustada ja parandada varemgi. Nüüd aga näib, et mõne aasta pärast võib põhjalik maksureform USAs reaalsuseks saada. Vabariiklased soovivad oluliselt lihtsustada tulumaksusüsteemi, mis praegu põhineb ühtlasel maksumääral. Tulu maksustamise asemel soovitatakse kehtestada kogu tarbimisele ühtne maksumäär.

Juhul kui vabariiklaste plaan õnnestub, võib sellest saada selle aasta presidendivalimiste peateema ja USA föderaalvalitsuse kulude finantseerimise uus meetod.

Analüüsides maailmas kehtivaid maksusüsteeme, võib öelda, et enamiku riikide valitsused taotlevad kolme eesmärki. Esiteks loodavad nad koguda maksudena piisavalt raha, et katta omaenese tegevuskulusid. Teiseks üritatakse pisut varjatumalt tulusid ümber jaotada rikastelt vaesematele ning kolmandaks jagada maksusoodustusi nendel juhtudel, kus see on soovitav või kasulik. Pärast pool sajandit kestnud katsetusi ei ole ühegi riigi maksusüsteem nende ülesannetega edukalt hakkama saanud.

Maksusoodustuste jagamist tuleb taunida selle varjatuse pärast. Peaaegu kõiki maksusoodustustega kaasnevaid eeliseid saab saavutada ka subsideerimise kaudu. Vahe on selles, et subsiidiumid kajastuvad valitsuse finantsaruannetes, kuid maksusoodustused mitte. Nii peavadki laekumata maksutulu kompenseerima teised maksumaksjad varjatumal kujul.

Ühtse maksumäära oponendid nõustuvad maksusoodustuste kaotamisega, kuid ei näe vajadust reformida tulude maksustamist -- võidavad sellest ju ennekõike rikkad kõigi teiste arvel. Seni on reformimõtted selliste väidetega edukalt lämmatatud.

USAs on dialoog õiglaste maksude üle siiski alanud. Muu hulgas seatakse eesmärgiks välja selgitada, mida tähistab mõiste «õiglane». Vist mitte keegi ei vaidle vastu, et olukord, kus vaeste heaolu erineb rikaste omast nagu öö ja päev, on ebaõiglane.

Ühtsel maksumääral on suur eelis: see võimaldab jagada tulu ümber just neile, kes seda kõige enam vajavad ehk väheosalistele. Ühtse maksumäära kasutamine, mis jätab alles suurema osa palgatulust ning maksustab ühtlaselt kogu tarbimist, võimaldab rahastada vaeste abiprogramme ja sotsiaalhoolekannet sellisel tasemel, nagu ühiskond peab otstarbekaks. Enam ei saaks rikaste kadestamist maskeerida armastusega vaeste vastu.

Samas, kui maksuvaba palgatulu võimaldab kodanikel säilitada põhiosa oma tulust, kogub valitsus rohkem makse nendelt, kes rohkem teenivad. Kuna maksusüsteemi selline reformimine eeldab, et keskklassid hakkavad makse maksma rohkem kui seni, siis ähvardab vabariiklaste kava just keskklassi vastuseis. Ent kui USA tõesti soovib uut maksusüsteemi, tuleb kogu praegune süsteem prügimäele visata.

© The Economist Newspaper Ltd, London 1996. Tõlkinud Toomas Hõbemägi.

Hetkel kuum