1. veebruar 1996 kell 22:00

Lasnamäe pole rahul täitevbüroo tegutsemisega

Lasnamäe linnaosa vanema Vladimir Ivanovi sõnul on linnakohus rahuldanud 62 võlglaste korteritest väljatõstmise hagiavaldust. «Kuid linnaosavalitsusele kohtuotsused lahendust ei anna, sest täitevbüroo ei täida kohtuotsuseid,» rääkis Ivanov. Ta lisas, et täitevbüroole möödunud aastal saadetud 20 otsusest on tänaseks täide saadetud vaid üks.

Täitevameti peadirektor Heikki Sikka peab valeks 1994. aasta otsust viia täitevbürood kohtute juurest täitevameti alluvusse. Ta lisas, et peagi viiakse täitevbürood justiitsministeeriumi otsealluvusse ja muudetakse ka täitevmenetluse seadustikku.

Sikka andmetel on Tallinnas 1995. aastal vajanud väljatõstmist 510 üürnikku. «Välja tõstmata jäi üle 90,» kinnitas Sikka. «Kuna praegu on talv, pole lihtsalt võimalik paljusid alaealiste lastega peresid tänavale tõsta.»

Ivanovi hinnangul pole väljatõstmise probleemi võimalik lahendada linnaosade tasemel, vaid selleks tuleb teha riiklik programm ja leida mingi lahendus.

Lasnamäe linnaosas on ühe kuu üüride summa 4,3 miljonit krooni. Aastavahetuse seisuga on üüri üldvõlg 16,6 miljonit krooni, sellest erastatud korteri omanike üldvõlg kümme miljonit krooni. Linnaosal on õigus kaevata kohtusse omanik sel juhul, kui maksmata on kolme kuu üür, millele järgneks elamispinna sundmüük. Viimast pole Lasnamäel tehtud praeguseni. Välja on Lasnamäel tõstetud üks üürivõlglane.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Olev Kallase sõnul on nende linnaosa üüride ühe kuu summaks 7,354 mln krooni ja üldvõlg kokku 18,2 mln krooni. Rohkem kui kolme kuu võlglasi on linnaosas 7000. Kohtusse vormistatud 502 üürivõlgnikust on korterist lõplikult välja tõstetud 11. Umbes kümme on veel ise lahkunud. Suurim ühe üürniku võlg on 29 000 krooni.

Vabanenud korterid antakse madala sissetulekuga perede järjakorras olevatele elanikele. Ainuüksi Põhja-Tallinna linnaosas on Kallase sõnul umbes 1500 sellist korterit. Olev Kallase sõnul ei hakata Tallinnas tõenäoliselt kunagi pidama korterioksjoneid, sest arvel olevate ja avariipindadel elavate elanike hulk on selleks liiga suur.

Mustamäe linnaosas on ühe kuu üürimäär sama suur, kui on üürivõlg kokku -- üle 14 miljoni krooni. Üldvõlast üle seitsme miljoni on võlgu elanikud, keda on linnaosal õigus kohtusse kaevata. Rekordvõlg selles linnaosas on 36 340 kr. Mustamäe linnaosas pole linnaosa vanema Jevgeni Tombergi sõnul ühtegi 17 kohtuotsusest täide viidud, sest võlad on vahepeal ära makstud või leitud endale vahetuskorterid.

Hetkel kuum