6. veebruar 1996 kell 22:00

EEA asub kaotama Tarkoni

Väino Sarneti sõnul ei saa Tarkoni likvideerimiskäskkirja väljastada enne, kuni Tarkon pole üle antud erastamisagentuuri haldusalasse. Üleandmisaktile alla kirjutamine seisab mõne puuduva dokumendi taga, ütles Sarnet.

Likvideerimiskomisjoni eesmärk on kreeditoride nõuete parem rahuldamine, sõnas Sarnet. «Komisjon otsustab, millised varad ja millal tuleb müüa,» märkis ta.

Kui komisjon ei suuda kõiki nõudeid rahuldada, läheb Tarkoni likvideerimine üle pankrotiks, rääkis Sarnet. «Riik kui omanik ja võlausaldaja võib aga likvideerimise käigus jõuda järeldusele, et pankroti väljakuulutamine ei ole otstarbekas,» lisas ta samas.

Tarkoni 29 miljoni kroonisest koguvõlast kaks kolmandikku on maksuvõlad riigi ees.

Tarkoni peadirektor Toomas Noorem ütles, et seni töötab tehas rahulikult edasi. «Meieni on jõudnud erastamisagentuuri protokolliline otsus Tarkon likvideerida, rohkem ma kommenteerida ei oska,» ütles Noorem.

Väino Sarneti sõnul mõjutab likvideerimiskomisjoni moodustamine kindlasti ka ettevõtte tööd. «Komisjon võtab ettevõtte haldaja rolli üle ja hakkab otsustama, mis on otstarbekas,» märkis Sarnet.

Erastamisagentuuri peadirektor lisas, et see ei tähenda, nagu oleks otstarbekas ettevõtte tegevus kohe lõpetada. «See võib olla ka vastupidi -- et tegevus peab mingis osas jätkuma pikema aja jooksul,» väitis Sarnet.

Tarkon valmistab Rootsi kontsernidele allhanketööna mobiiltelefonide saatejaamade osi ning joonkoodi printersõlmi.

AS Eesti Telefon on tänavu esitanud Tarkonile tellimuse neljasaja kaarditaksofoni tootmiseks. «Kui on olemas komponendid nende kokkupanemiseks, siis on otstarbekas tellimus täita,» kinnitas Sarnet.

Hetkel kuum