6. veebruar 1996 kell 22:00

Pärnu maavalitsus sattus hoogu

Pärnu maavalitsus on Pärnu ATPga sõlmitud lepingutes teist aastat järjest ületanud arvestuslike kilomeetrite arvu 300 000ga. Maavalitsuse majandusnõuniku Mart Arula väitel pole ministeerium juba kaks aastat arvestanud maavalitsuse esitatud kilomeetrite arvuga. Vaatamata sellele ei ole maavalitsus vähendanud bussitransporti.

«Me ei saanud seda teha, kuna ääremaad oleksid kohe bussiliiklusest ilma jäänud,» selgitas Arula.

Teede- ja sideministeeriumi analüüsi ja eelarve büroo juhataja Karin Putniku kinnitusel pole Pärnumaa vallad, erinevalt teistest maakondadest, eraldanud ise kroonigi bussiliikluse võrgu säilitamiseks.

Putniku sõnul pole Pärnu maavalitsuse võlakoorma küsimuse lõpliku lahenduse üle veel otsustatud, kuna ministeeriumil puudub seni täielik informatsioon eelmise aasta kulutuste kohta.

Putniku väitel on maavalitsus ülekulude põhjusena viidanud Pärnu jõe silla remondile ja sellest tulenevatele ümbersõitudele. «Silla ehitust on niigi finantseeritud teiste maakondade teedehoiu raha arvel,» väitis Putnik.

Teede- ja sideminister Kalev Kukk saatis eelmise aasta lõpul Pärnu maavalitsusele resolutsiooni, milles keeldus võla tasumiseks lisaraha eraldama. Pole põhjust arvata, et aasta alguses ministeeriumi jõudnud uuele kirjale teisiti vastatakse, lisas Karin Putnik.

Pärnu ATP juhataja Ülo Tomsoni sõnul peaks riik maavalitsusele hüvitama Pärnu jõe silla ootamatust sulgemisest tekkinud lisakulu. Kuni seda pole tehtud, nõuab bussiettevõte maavalitsuselt ainult 425 000 krooni. Tegelik võlasumma on Tomsoni kinnitusel tunduvalt suurem, kuid vastastikusel kokkuleppel seda ei avalikustata.

Mart Arula väitel loodetakse võlg ATP-le tasuda käesoleval aastal riigi poolt Pärnu maavalitsusele eraldatud üheksa miljoni kroonisest dotatsioonist. Kulutuste vähendamiseks hakkab maavalitsus liinilubade väljaandmisel korraldama vähempakkumisi ja käigust jäetakse ära puhkepäeviti kasutusel olevaid liine.

Hetkel kuum