7. veebruar 1996 kell 22:00

Soome valitsus tahab viinaturismile lõpu teha

Esialgsete arvutuste kohaselt kaotas Soome riik eelmisel aastal alkoholi sisseveo tõttu 800 miljonit marka, väitis Holopainen. Koos sisseveetavate tubakatoodetega on kogu kahju ligi miljard marka, lisas ta. «Samal ajal püüab valitsus ellu viia oma säästupoliitikat,» märkis Holopainen.

ASi Tallink müügidirektori Hannes Saarsoo sõnul võib lühiajalistelt reisidelt alkoholi kaasatoomise keeld vähendada Helsingist Tallinna sõitvate turistide arvu. Tema hinnangul võib reisijate arv väheneda 10--15%.

Silja Line'i Eestis esindava Balti Reiside ASi müügidirektori Rain Rangi sõnul pole firmale hetkel saabunud Silja Line'i peakontorist informatsiooni, kas seoses parandustega Soome seadustes tuleb Tallinna--Helsingi laevaliinil muudatusi.

Soome valitsuse moodustatud ministrite komisjon on seisukohal, et parandused alkoholiseaduses tuleb vastu võtta võimalikult kiiresti. Kõigi eelduste kohaselt tehakse seda kevadel.

Oma osa seaduste karmistamisel on ka salakaubandusel ning teistel määruste rikkumistel. «Eriti hull on selles suhtes olukord Soome kagupiiril,» märkis Holopainen. Tema sõnul on neil häbi oma turistide käitumise pärast Tallinnas.

Praeguseks on protesti valitsuse plaanide vastu esitanud Soome meremeeste ametiühing. Meremeeste sõnul ei saa Soome alkoholimonopoli müügitulu langus olla piirangute kehtestamise põhjus. Ametiühingute hinnangul võivad kavandatavad meetmed kasvatada meremeeste tööpuudust.

Sinebrychoff Eesti ASi tegevjuhi Randar Tamme hinnangul ei valmista kõne all olev parandusettepanek Soome alkoholiseaduses firmale mingeid probleeme. «Pigem valmistab see hoopis rõõmu, sest nüüd saab täpselt vaadata, kuidas meie õlu eestlastele meeldib,» märkis Tamm.

Soome valitsuse hinnangul pole kavandatav alkoholi sisseveo keeld vastuolus Euroopa Liidu seadustega. Vastuolu tekkimisel ollakse valmis Brüsseliga läbirääkimisi pidama. Euroopa Liidu tollivabaduse määruse alusel võib rakendada vajalikke piiranguid, kui ohustatakse üldist korda, kellegi turvalisust või tervislikku seisundit.

Soome alkoholiseaduse parandusettepanekute kohaselt tahetakse keelustada Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide kodanikel alkohoolsete jookide vedu Soome, kui nad viibivad seal vähem kui kolm ööpäeva. Soomlastel aga keelatakse alkohoolsete jookide sissevedu lühireisi-del. «Praegu ei ole veel kindel, kui pikana määratletakse lühireis,» ütles Holopainen.

Alkoholiseaduse muutmise ettepanekuga tuli Kauko Holopaineni sõnul välja Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium eesotsas minister Terttu Huttu-Juntuneniga.

Hetkel kuum