11. veebruar 1996 kell 22:00

Suhteline vabakaubandus

Fakt, et Ukraina parlament viimaks ratifitseeris Eesti ja Ukraina vabakaubanduslepingu, on alles pool võitu. Kahe nimeta-tud riigi kaubandussuhete arenemine on siiani olnud üpris vaevaline. Ukraina osa-tähtsus Eesti ekspordis oli möödunud aastal vaid 3,76%. Järgnevatel aastatel see protsent kindlasti kasvab, kuid jääb kahjuks sõltuma asjadest, mida Eesti mõjutada ei saa. Näiteks on Ukraina majandus muserdatud kõrgest inflatsioonist, mis annab sealsetele kommunistidele võimaluse ühe argumendina kritiseerida valitsuse suutmatust reforme läbi viia. Inflatsiooni tõttu on firmadel raske teha tulevikuprognoose. Teiseks takistuseks on kindlasti Ukraina lähinaaber Valgevene, mille valitsus oma tagurlikes ettevõtmistes üritab arvatavasti võimalikust Eesti ja Ukraina vahelisest transiitkaubandusest kasu lõigata. Nii jääb ärimeestel praegu ainult loota, et Ukrainas reformid jätkuvad, ilma et sellest tõuseks erilist tulu.

Hetkel kuum