13. veebruar 1996 kell 22:00

Tartoili ja maksuameti vaidlus ringkonnakohtus

Maksuameti peadirektori Kalev Järvelille sõnul teeb maksuamet otsuse, kas jätkata seda protsessi või mitte, pärast ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi otsust, mis tehakse teatavaks 16. veebruaril.

Tartu halduskohus jättis 07.08.95 rahuldamata Tartoili kaebuse, milles paluti tühistada Tartu maakonna maksuameti 20.04.94 ettekirjutus.

Maksuamet nõuab Tartoililt 1992. aasta tulumaksu 1,61 miljonit krooni, viivist 1,04 miljonit krooni ja 1993. aasta tulumaksu 249 000 krooni. Maksuamet leiab, et Tartoil jättis rublapassivad kroonidesse ümber arvestamata.

«Selle tulemusel tekkis kasum, sest kroon tugevnes pidevalt rubla suhtes,» selgitas Tartu maakonna maksuameti direktor Lea Otti. «Tartoil oleks pidanud oma tekkinud kasumi kajastama tuludeklaratsioonis.»

Uno Lõhmuse väitel ei saa rahandusministeeriumi määrust, mis rublade aktivate ja passivate ümberhindamist sätestas, rakendada, sest see on vastuolus põhiseadusega. Maksuameti esindaja vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul on see siiski kehtiv määrus, sest keegi pole seni selle seaduslikkust kahtluse alla seadnud.

«See määrus reguleeris rahareformijärgset olukorda,» lisas Pilv. «Kõik majandusnäitajad on selle määruse järgi ümber hinnatud.» Pilv on veendunud, et halduskohtu otsus põhineb seadustele ja selle tühistamiseks puudub alus.

Maksuameti peadirektori Kalev Järvelille sõnul on nad selles vaidluses äraootaval seisukohal. «Ootame ringkonnakohtu otsust. Siis on näha, milline on meie järgmine käik,» ütles ta. «Ilmselt võib tekitada probleeme see, et isegi võidu korral pole Tartoilist lootust midagi saada.»

1992. aastal Tartu linnavalitsuse, Jõgeva ja Tartu maavalitsuse moodustatud Tartoili majandustegevus on peaaegu soikunud.

Hetkel kuum