15. veebruar 1996 kell 22:00

Hansapanga maja ikka aresti all

Talupidajate keskliidu ja OÜ EKE Projekti hagi ASi EKE ja Hansapanga vastu esitati 1994. aasta novembris.

Hagiavalduses nõuti Liivalaia 12 asuva maja müümisel ASi EKE ja Hansapanga vahel sõlmitud lepingu kehtetuks tunnistamist. Täpselt aasta tagasi andis linnakohus välja määruse, millega kohtutõkendina keelati kõik varalised tehingud majaga.

Eelmise aasta novembris andis linnakohus välja uue määruse, mille kohaselt pidid hagejad kohtumenetluse jätkamiseks hiljemalt 15. detsembril 1995 täiendavalt tasuma riigilõivu enam kui 600 000 krooni. Talupidajate keskliit ja OÜ EKE Projekt esitasid selle peale ringkonnakohtule erikaebuse, mis vaadatakse läbi lähemal ajal.

Hansapanga haldusdirektor Ivar Virkus sõnas, et pärast pangatöötajate kolimist uude kõrval asuvasse majja on Liivalaia 12 taas täitunud inimestega. Virkus ei välistanud, et positiivse kohtuotsuse korral rajatakse sinna tänapäevane büroode keskus. Igal juhul pidas ta seda maja tulusaks kinnisvaraprojektiks. Kui ASilt EKE maja ostes maksis Hansapank vähem kui 30 miljonit krooni, siis tänase seisuga hindas Ivar Virkus maja väärtuseks 60 miljonit krooni.

OÜ EKE Projekt on veendunud, et maja kuulub talle. OÜ EKE Projekti ja temast hargnenud väikefirmade käes on hetkel ligi 1300 ruutmeetrit vaidlusalusest majast. AS EKE on kindel, et ta on õiguspädevalt müünud maja Hansapangale. Hansapank ei kahtle samuti, et maja kuulub talle.

Neile sekundeerib Tallinna linnavalitsus, kes on samuti mitu kohtuprotsessi algatanud. Hetkel on menetluses vähemalt 11 kohtuasja, mis kõik seotud OÜ EKE Projekt õigusliku staatuse või omandisuhetega.

Viimati, jaanuari lõpus jättis Tallinna linnakohus rahuldamata linnavalitsuse hagiavalduse, milles nõuti osaühingu EKE Projekt kui juriidilise isiku sundlõpetamist.

Hetkel kuum