19. veebruar 1996 kell 22:00

Hotline'i ja Eesti Telefoni vaidlus laheneb

Eesti Telefoni peadirektori asetäitja Heinar Leismanni sõnul on kõigil soovijatel nüüdsest võrdsetel tingimustel võimalik osta Eesti Telefonilt eraklientuuri puudutavate telefoninumbrite kohta käivaid andmebaase. Esialgsete plaanide järgi peaks ühe telefoninumbri hind tulema kuskil 4--6 krooni vahel. Kokku on Leismanni jutu kohaselt Eestis ligikaudu 300 000 eraisikute telefonide numbrit.

Kuuma Liini ASi peadirektor Jaanus Hallik ütles, et kuna info numbrite hinna kohta on temale veel nii uus, siis ta ei oska öelda, kas Eesti Telefoni poolt välja pakutud hind on mõistlik.

Tüli Kuuma Liini ASi ja ET vahel sai alguse sellest, kui Kuuma Liini AS taotles 1995. aasta sügisel enda käsutusse korteritelefonide numbreid, et saaks avaldada neid kirjastada plaanitavas telefoniraamatus. ET keeldus, tuues keeldumise põhjuseks lepingu, mille kohaselt ET-l ei olnud õigust loovutada mitte kellelegi peale TeleMedia Eesti ASi tema käsutuses olevat numbriinfot. Leping kehtis 1996. aasta lõpuni.

ET peadirektori Guy Sundqvisti poolt Kuuma Liini ASile adresseeritud kirjas lubas ta teha kõik, et ET saaks antud lepingu kehtivusaega lühendada.

Kuuma Liini AS aga viitas tüli käigus omalt poolt ET põhikirjajärgsele kohustusele avalikustada kogu numbriinfot peale salajaseks kuulutatud numbrite.

Ehkki ET plaanib ka oma numbriinfot müüa, kavatseb ta luua kevadeks tasulise infotelefoni. 60 protsenti loodavast Teabeliini ASi aktsiatest kuuluks ET-le ja 40 protsenti TeleMedia Eesti ASile. Kahasse loodavasse uude infotelefoni kavatsetakse investeerida 10--15 miljonit krooni.

Investeeringute tasuvusaja pikkus ulatub üle viie aasta.

Kuigi infotelefon oleks tasuline, oleks tasuta telefoniomanikele saadetav telefonikataloog.

Praegu firmade telefone teatava infotelefoni Ekspress Hotline'i omava Kuuma Liini ASi peadirektori Jaanus Halliku jutu kohaselt hakkaks tema firma edastama ET eraisikute telefoninumbreid tasuta. Tasulised oleksid telefonikataloogid.

Hetkel kuum