21. veebruar 1996 kell 22:00

Uus sadam Ruhnusse

Töögrupi juhi, siseministeeriumi asekantsleri Tiit Sepa sõnul rajatakse sadam praeguse sadama asupaigale. Tema sõnul otsustas töögrupp uue sadama kasuks, kuna leidis, et odavam on rajada uus sadam kui kanda igal aastal riigieelarvest vähemalt 200 000 krooni olemasoleva struktuuriga sadama liivast puhastamiseks. Sepa sõnul on praeguse sadama territooriumile kavas rajada kahest sadamast koosnev kompleks, millest esimene oleks suurem ning valmis vastu võtma suuremaid aluseid, nagu piirivalve laevad ja praamid. Teine sadam oleks mõeldud eelkõige purjekatele ning teeniks seega turismi huve. Kuna kumbki sadama osa teenib eri eesmärke, leidis töögrupp, et suurem sadam peab kuuluma riigi- ning väiksem munitsipaalomandusse.

Piirivalveameti peadirektori Tarmo Kõutsi sõnul on Ruhnu sadamal oluline tähtsus Eesti piirivalvele. Seetõttu peab piirivalve vajalikuks sadama suurema osa kuulumist riigile.

Sepa hinnangul tekitab töörühmale probleeme, et viis aastat tagasi koostatud sadamaprojekti alusel kattuvad lennurada ning sadama territoorium. Probleemi on Sepa sõnul võimalik lahendada sadama nihutamisega mõnesaja meetri võrra loode suunas. «Küll aga peab sadam jääma samasse akvatooriumi,» lisas Sepp. Selles küsimuses tahab töögrupp kuulda ka lennuameti seisukohti.

Selleks, et leida sadamale optimaalset lahendust, peavad piirivalveamet ja Saare maavalitsus märtsi alguseks välja töötama sadama funktsioonide täpse loetelu. Sadama infrastruktuuripoolseid ettepanekuid töötab välja turismiamet.

Uue sadama ehitamine võiks esialgsete arvutuste kohaselt maksma minna 10--15 miljonit krooni. Tiit Sepa sõnul tuleb sadama finantseerimiseks lisaks riigieelarvele otsida veel lisavahendite allikaid.

Kevadel on lootus teha meregeoloogiline uurimus liivade liikumise kohta. Siis kuulutatakse sügisel välja konkurss sadama projekteerija ja ka ehitaja leidmiseks. Ehitus algab järgmisel aastal.

Ruhnu sadama rekonstrueerimise töögrupis on siseministeeriumi, teede- ja sideministeeriumi, veeteede ameti, Saare maa- ja Ruhnu vallavalitsuse ning teadlaste esindajad.

Hetkel kuum