25. veebruar 1996 kell 22:00

NSP investeeringust

(ÄPs 21.02.96 ilmunud artikli õiend.)

Telefoniküsitluses minu poolt välja öeldud mõtete tõlgendus on ebaõige.

Kellelgi (ka minul) pole põhjust karta USA miljoneid. Vastupidi -- energeetika on ülisuure kapitalimahukusega, vananenud seadmed nõuavad moderniseerimist, Eestis raha napib, seda on vaja otsida väljast. Omandisuhte muutmisega muutuvad investeeringud reaalsemaks.

Probleemiks on: pole müüdavat objekti. Ei saa ju müüa REd Eesti Energia. Eesti Vabariigi valitsuse korraldus jaanuarist 1996 nõuab Eesti Energia ümberkujundamist eri valdkondi katvateks aktsiaseltsideks, lõpptähtajaga 01.09.1996. Riigiettevõtte ümberkujundamise eesmärgid on algselt fikseeritud eelmise aasta 10. juuli majandusministri käskkirjas -- elektri tootmise, transpordi ja jaotamise protsessi muutmine tarbijakesksemaks; lisaraha kaasamine elektroenergeetikasse.

Restruktureerimise eesmärgid:

-- töö efektiivsuse, kliendisõbralikkuse suurendamine;

-- elektri hinna «läbipaistvuse» saavutamine;

-- üleriigilise ja kohaliku tähtsusega tegevuse eristamine, ülesannete ja vastutuse fikseerimine;

-- täiendava raha kaasamine elektroenergeetikasse: organisatsiooni «aktiivsusega» suurendada krediidi võimalusi ja laiendada aktsiaseltside aktsiakapitali ja müüa aktsiaid.

Selle aasta erastamisprogramm näeb ette infrastruktuuride, sh Eesti Energia, erastamiskava koostamise. Hinnast ja ostjatest saame konkreetselt rääkida siis, kui on erastamiskava, müügiobjekt ja turul kujunenud müügihind.

Elektroenergeetika erastamise järjekord on:

1) firma ümberkujundamine; 2) erastuskava koostamine; 3) erastamisprotsess.

Läbirääkimisi tulevaste potentsiaalsete omanikega on senini toimunud ja kindlasti toimuvad ka edaspidi -- sellest võib kõigile tulu tõusta.

Käesoleval ajal oleme RE Eesti Energia ümberkujundamise protsessi algstaadiumis. Niisiis, meil endil ja eelkõige Eesti Energia haldusnõukogul tuleb ümberkorralduste tegemiseks teha tõsist tööd.

Hetkel kuum