3. märts 1996 kell 22:00

Arno Justuse julm tegu

Arno Justus tuli koos turvafirma Skorpion relvastatud töötajatega veebruari alguses Tartumaal asuvasse Kaasiku suurfarmi ja keelas ASi Milco omanikul ning juhatuse esimehel Riina Kallastul ja firma töötajatel farmis viibida.

Justus tutvustas turvameestele farmitöölisi nägupidi ja käskis siseneda püüdjaid relva ähvardusel takistada, tunnistasid farmi töötajad. Nende sõnul andis Justus lühikese ja selge korralduse -- tulistada esimene lask pihta, teine õhku.

Kallastu kutsus appi valla konstaabli, kuid viimane ei tulnud sündmuspaigale. Lauda ülevõtmiseks ei pidanud likvideeritud Vambola kolhoosi varahoidja Justus omanikuga läbirääkimisi ega teinud inventuuri laudas leidunud vara kohta.

Justus tugines Vambola kolhoosi ja ASi Milco vahel 6. märtsil 1993 sõlmitud ostu-müügilepingule Kaasiku suurfarmi ja Maidla lüpsilauda müügiks. Lepingu järgi võib müüja ostu-müügilepingu ühepoolselt katkestada, kui ostja hilineb maksegraafiku järgi raha tasumisega üle kahe kuu. AS Milco oli kolhoosile võlgu alates eelmise aasta märtsist.

Pärast suurfarmi hõivamist hakkasid loomad surema. Osa loomi tapeti kohapeal. Veel möödunud nädalal võis laudas näha veretöö jälgi: vedelevaid loomajalgu ja vasikakorjust.

«See farm andis tööd seitsmele inimesele, aga nüüd ei hakata siin enam kunagi loomi pidama,» ütles kolhoosimaadel asuva Rebase talu perenaine Õie Köösel.

Farmi hõivanud turvamehed lasid kinni külmuda veevärgi. Turvafirma valvest hoolimata on osa vara laiali tassitud. Laudas olnud loomad müüdi maha. Uute loomade soetamiseks kulub kuuekohaline summa.

Äripäev püüdis juhtunu selgitamiseks nelja päeva jooksul ühendust saada ka Arno Justusega, kuid tulemusteta.

Ostu-müügilepingu lõpetamiseks ASiga Milco oli Justusel olemas Vambola kolhoosi reformikomisjoni otsus.

«Ilma minuta poleks komisjon tohtinud seda üldse arutada,» ütleb koosolekult, kus otsus langetati, puudunud reformikomisjoni esimees Urmas Kink.

Reformikomisjoni otsuses ei kajastu ka komisjoni liikme Sulev Kanepi vastuhääletamine. «Justuse jaoks mingeid reegleid ei kehti,» kommenteerib Kanep.

«Et suurfarmi hooned kuuluvad hooneregistri andmetel aktsiaseltsile Milco, saab lauda hõivamist klassifitseerida eraõigusliku juriidilise isiku vara kallale kippumisena,» ütleb advokaadibüroo Sirje Must advokaat Sirle Niklus. Farmis hoiti ka selle omaniku Riina Kallastu tuttavate vara, mille säilimise eest ei vastuta keegi.

AS Milco ostis 1993. aasta kevadel Vambola kolhoosilt Kaasiku suurfarmi ja Maidla lüpsilauda tervikvara koos põllutöömasinate, autode, traktori ja 262 kariloomaga. Lepingu kohaselt tasus ostja kümme protsenti ostusummast kahe kuu jooksul. Maksegraafik ülejäänud summa tasumiseks koostati kuni 25. märtsini 1998.

Siiani on AS Milco tasunud ostusummast 341 549 krooni.

Põhisummast maksmata 184 643 kroonile on lisandunud kümne kuuga ligi 40 000 krooni eest viiviseid. «Teatasin kolhoosi likvideerimiskomisjonile ajutistest makseraskustest ja lubasin maksta viivist,» ütleb Riina Kallastu.

Hetkel kuum