3. märts 1996 kell 22:00

Baltimore'is kõne all koostöö Ida-Euroopaga

Alanud nädalal kogunevad Baltimore'i USAs Ida- ja Lääne-Euroopa, Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Jaapani äriliidrid ning juhtivad valitsusametnikud, et arutada võimalusi kõrvaldada tõkked liberaalsete kaubandussuhete ning investeeringute teelt.

«Ameerika ettevõtted on reformiriikides suurimad investeerijad,» ütles USA kaubandusminister Ron Brown. «Need investeeringud on meile kasulikud, kuna aitavad stabiliseerida maailma selle osa majandust ning muidugi ka avardada USA ekspordivõimalusi.»

Kohtumisele võivad varju heita Venemaa kõrgete riigiametnike lubadused impordi osakaalu piirata ning rakendada kodumaise tootja kaitseks protektsionistlikke abinõusid.

Ida-Lääne äri- ja valitsusliidrite korralisele kohtumisele pandi alus 1992. a Saksamaal Münsteris toimunud konverentsil. Kohtumise eesmärk on teavitada valitsusametnikke abinõudest, mida rakendada kaubandussidemete ning investeeringute soodustamiseks.

Ühel varasemal kohtumisel seati eesmärgiks tuua aastakümnendi lõpuks endistesse kommunismimaadesse 200 miljardi dollari ulatuses investeeringuid. Seni on investeeritud üksnes 28 miljardit dollarit, mis on aga märkimisväärselt enam kui 2 miljardini küündinud investeeringud 1991. aastal. REUTER

Hetkel kuum