3. märts 1996 kell 22:00

Valga tööstusjuhti on ähvardamas kohtutee

Tartu uurimisbüroo väitel on Valga tööstus Närska ebaseadusliku tegevuse läbi kaotanud 750 000 krooni.

Tartu uurimisbüroo vanemuurija Arno Põldre sõnul lõpeb ligi kolm aastat kestnud uurimine veel sellel nädalal. Süüdistuskokkuvõte kriminaalkoodeksi § 161 alusel ametiseisundi kuritarvitamise eest esitati Närska kohta reedel.

Endist Valga liha- ja piimatootmiskoondise peadirektorit, praegust ärimeest ning Valga keskerakonna piirkondliku organisatsiooni juhti Kustas-Reedik Närskat süüdistatakse selles, et ta 1991--1992 aastal lasi Valga lihatööstusel soodustariifide alusel oma isiklikule firmale ASile Kreh valmistada teenustööna liha- ja vorstitooteid. ASile Kreh tehtud teenustööd moodustasid olulise osa tööstuse tootmismahust -- 1992. aastal oli teenustööde maht keeduvorstide valmistamise osas 84%, vorstide valmistamises 23% ja konservides 14%.

Kuigi kombinaadi direktorina oli Närska seadnud korra, et soodustariife võib rakendada kõigile kombinaadi töötajate ning nende aktsiaseltside tellitud töödele, rakendati soodustariife üksnes Krehile.

Samal ajal ladustas AS Kreh saadud kaupa tasuta tööstuse ladudes.

Põldre väitel jäi Valga liha- ja piimatootmiskoondisel ASile Kreh osutatud soodustariifide tõttu saamata üle 750 000 krooni. «Vaieldav on, kas selle summa ulatuses tekitas Närska kombinaadile kahju või jäi kombinaadil saamata tulu,» lausus ta.

Juhul kui Närska ametiseisundi kuritarvitamises süüdi mõistetakse, võib teda oodata rahatrahv või kuni 3aastane vabadusekaotus.

Kustas-Reedik Närska töötas Valga liha- ja piimatootmiskoondise direktorina aastatel 1979--1993. Närska firmale AS Kondor kuulub Valgas hotell Säde ning kaubamaja.

Kinnitama andmetel on Närska keskerakonna ning Edgar Savisaare suursponsor.

Hetkel kuum