4. märts 1996 kell 22:00

Tuntuim hotell on Viru ja mainekaim Palace

Viru, Olümpia ja Palace'i tuntus tugineb firma Inn Grupp tellitud pealinna hotellide tuntuse ja maine uuringu andmetel suures osas nende asukohale. Hotellide Pirita, Peoleo ja Centrali tuntuse aluseks on osutatavad lisateenused.

Muulastest Tallinna elanikud tunnevad kõige paremini Tallinna, Pirita ja Kungla hotelli.

Kõige mainekamaks Tallinna hotelliks pidasid küsitletud Palace'i, millele järgnes Olümpia. Viimase hinna- ja teenindustaseme suhet peeti aga ainsana pealinna hotellidest kliendisõbralikuks. Palace ja Olümpia pälvisid ka vastanute kõrgeima üldmulje ja usaldusväärsuse reitingu.

Firmaesindajate hinnangul on hea mainega hotellid Olümpia, Palace ja Central, suhteliselt hea mainega Stroomi ja Peoleo hotell. Külastajaskonna profiililt on eliithotellid Palace ja Olümpia. Nimetatud hotellides peatuvad üldjuhul nõudlikud, staatuse poolest kõrgemasse rühma kuuluvad maksujõulised ärireisil viibivad isikud.

Hoolimata oma suurest tuntusest on Viru hotell uuringu andmetel suhteliselt vähemainekas ja tema teenindus-taset peeti keskpäraseks. Hotelli külastajaskond on valdavalt soome rahvusest ja puhkusele orienteeritud.

Central on heatasemeline keskklassi hotell, mis tänu asukohale ja kliendisõbralikule hinna ja teeninduskvaliteedi suhtele omab kõigist hotellidest suurimat potentsiaali klientuuri suurendamiseks, iseloomustasid vastanud.

Tallinna hotellide tuntuse ja maine uuringu käigus küsitleti 307 Tallinna elanikku vanuses 18--50 eluaastat ja 513 Tallinna ja Harjumaa firmat.

Hetkel kuum