5. märts 1996 kell 22:00

Viljandi võtab laenuks viiendiku eelarvest

Viljandi eelarve täitmisel nähakse peamist laekumust üksikisiku tulumaksust -- 33,7 mln krooni. Aselinnapea Peep Aru kinnitusel on eelarvesse sisse planeeritud ka kaks laenu ja linna võlakirjade emissioon. «Kõrge inflatsiooni tingimustes tuleb elada laenudest,» leiab Aru.

Linnal on kavas laenata 15 miljonit krooni, millest võlakirjade emissioon peab katma viis miljonit krooni. Ülejäänud kaks laenuprojekti on seotud elamute soojamajanduse korrastamisega.

Aselinnapea sõnade kohaselt ehitatakse kaheksa miljoni krooni suuruse projekti käigus kümme ebaefektiivset kesklinna katlamaja ümber soojussõlmedeks, mis ühendatakse soojatrassi abil tsentraalkatlamajaga. Vajalik raha loodetakse majandusministeeriumi abiga saada Taani ekspordikrediidiasutuse kaudu.

Viljandi linnavalitsus on teinud erastamisagentuurile ettepaneku anda linna haldusse endisele tikuvabrikule kuulunud soojustrass koos kolme miljoni krooni suuruse valurahaga, et see korda teha. Kui erastamisagentuur linnavalitsuse ettepanekuga nõustub, plaanib linn leida laenuna veel kaks miljonit krooni.

Soojustrassi haldab praegu RAS Elumaja. Elumaja peadirektori Tiit Griffeli sõnul hakatakse alles uurima võimalust soojatrass linnale üle anda. Ta ütles, et pole midagi kuulnud nõudmisest eraldada linnale koos trassi üleandmisega 3 mln krooni.

Viljandi linn on võtnud maailmapangalt 15 miljonit krooni laenu linna katlamajade rekonstrueerimise tarbeks, möödunud aastal korraldas Viljandi 11 miljoni krooni suuruse võlakirjade emissiooni.

1996. aasta eelarve suurimad kulutused eraldatakse haridusele ja investeeringuteks, milleks eraldatakse vastavalt 31,2 ja 22,4 miljonit krooni. Aselinnapea Peep Aru väitel lähevad suuremad investeeringud sel aastal teede ja tänavate ning Jakobsoni-gümnaasiumi ujula remondiks, vastavalt 5,7 ja kolm miljonit krooni.

Hetkel kuum